O nocľaháreň v meste aktuálne nie je záujem. Je však pripravená na požiadanie

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Z dôvodu dlhodobého nezáujmu ľudí bez domova využiť pre svoje potreby mestom zriadenú nocľaháreň v priestoroch Domu kultúry, sa pristúpilo k jej dočasnému uzatvoreniu. 
 
Priestory sú však pripravené poslúžiť občanom na požiadanie až do dátumu 15. 3. 2023.
V prípade záujmu o sprístupnenie nocľahárne, kontaktujte vedúcu Organizačného oddelenia pani Silviu Adamčíkovú na t.č.: 0905 556 879 alebo navštívte osobne Mestský úrad Sereď, kde vám poradia. 
 
Informácie o postupe sú zverejnené aj na dverách nocľahárne.
 
Viac o nocľahárni v meste sa dočítate tu.