Celoslovenská súťaž pod názvom: My, deti dneška o časoch vojny

Celoslovenská súťaž pod názvom: My, deti dneška o časoch vojny

Umenie a literatúra     Iveta Tóthová    
 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu pripravilo Múzeum holokaustu v Seredi so Združením Ester a Veľvyslanectvom štátu Izrael na Slovensku celoslovenskú súťaž s názvom My, deti dneška o časoch vojny. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 26. januára 2023. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia diplomatických zborov z Japonska, Švajčiarska, Turecka, Veľkej Británie a Rakúska, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero, verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, zástupca splnomocnenkyne vlády pre ochranu vierovyznania Marián Sopčák ako aj primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel.
 
Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci základných škôl, študenti stredných škôl a gymnázií vo veku od 6 do 19 rokov. Prihlásilo sa neuveriteľných 121 škôl s takmer 500 prácami detí a mládeže. Výtvarné diela šikovných mladých talentov vyhodnocovala porota v zložení: Peter Frajt - honorárny konzul štátu Izrael v SR, Marta Győriová, Noémi Rácz - výtvarníčka a riaditeľka Múzea Vojtecha Löfflera v Košiciach a Martin Korčok - riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi. 
 
Hlavným cieľom súťaže bolo zvýšenie povedomia mladej generácie o holokauste, ktorú mala možnosť prezentovať ľubovoľnou technikou. Iniciátorkou projektu bola prezidentka klubu židovských žien Ester Marta Györiová. Koordinátorkou projektu bola Kristína Svrčková. 
 
Všetci sa zhodli na tom, že práce boli naozaj silné a dokázali chytiť za srdce. Aby bolo hodnotenie objektívne, vyhlásené boli kategórie pre 1. a 2. stupeň základných škôl, špeciálne školy, základné umelecké školy, stredné školy a stredné umelecké školy. V múzeu je vystavených je 25 víťazných prác. Ďalších takmer 40 diel je vystavených ako koláž. 
Celoslovenská súťaž pod názvom: My, deti dneška o časoch vojnyCeloslovenská súťaž pod názvom: My, deti dneška o časoch vojnyCeloslovenská súťaž pod názvom: My, deti dneška o časoch vojnyCeloslovenská súťaž pod názvom: My, deti dneška o časoch vojnyCeloslovenská súťaž pod názvom: My, deti dneška o časoch vojnyCeloslovenská súťaž pod názvom: My, deti dneška o časoch vojnyCeloslovenská súťaž pod názvom: My, deti dneška o časoch vojnyCeloslovenská súťaž pod názvom: My, deti dneška o časoch vojnyCeloslovenská súťaž pod názvom: My, deti dneška o časoch vojnyCeloslovenská súťaž pod názvom: My, deti dneška o časoch vojnyCeloslovenská súťaž pod názvom: My, deti dneška o časoch vojnyCeloslovenská súťaž pod názvom: My, deti dneška o časoch vojnyCeloslovenská súťaž pod názvom: My, deti dneška o časoch vojny