Tretí týždeň zberu kuchynských odpadov od rodinných domov v Seredi. Ako reklamovať nevyvezené vedierko?

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Obyvatelia Serede z rodinných domov sa už môžu zapájajú do zberu kuchynských odpadov. „Ak sa stane, že im vedierko nevyvezú, prosíme, aby nám toto oznámili mailom na reklamaciebrko@sered.sk a uviedli svoju adresu. Operatívne bude zabezpečená náprava,“ vysvetlila Lucia Opátová z oddelenia životného prostredia mesta Sereď. Ďalším spôsobom je nevyvezené vedierko nahlásiť na mestský úrad telefonicky, kontakt: 031/7892094 klapka 279.
 
Ako zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, teda v skratke BRKO v Seredi funguje?
Ak bývate v bytovom dome, nájdete si vo svojom kontajnerovom stojisku hnedú zbernú nádobu, do ktorej kuchynské odpady vysypete.
 
Ak bývate na rodinnom dome, hnedé 10-litrové vedierko si vyzdvihnite na Zbernom dvore mesta na Cukrovarskej ulici. Kuchynské odpady doňho vhadzujte bez akýchkoľvek obalov, nepoužívajte ani ekologicky rozložiteľné vrecká. Naplnené vedierko vyložte vždy vo štvrtok pred siedmou hodinou rannou pred svoj rodinný doma a zberová spoločnosť zabezpečí v tento deň jeho vysypanie. Vedierko si doma vyčistite a je pripravené opäť slúžiť.
 
Čo je cieľom zberu kuchynských odpadov?
Ubrať zo zmesového odpadu, teda z čiernych nádob, čo najviac recyklovateľných položiek. Kuchynský odpad, sklo, papier, plast. Jedlé oleje, šatstvo, elektro, stavebný odpad. Toto všetko má možnosť byť druhotne zhodnotené, ak je oddelené od ostatných zložiek a uložené na správnom mieste. Čo sa nevytriedi, putuje na skládku odpadov a tieto odpady sa už čoskoro stanú extrémne drahé.