Pietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v Hejciach

Pietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v Hejciach

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V pondelok 23. januára sa na mestskom cintoríne v Seredi konal pietny akt k ucteniu si pamiatky plukovníka Štefana Ivana ako aj ďalších obetí leteckej katastrofy v Hejciach. Pri havárii lietadla AN 24, ktoré 19. januára 2006 prepravovalo slovenských vojakov z mierovej misie KFOR v Kosove späť do vlasti, zahynulo 42 vojakov a to 39 mužov a 3 ženy. Jedným z nich bol aj plk. Štefan Ivan.
 
Tragédia, ktorá sa odohrala nad dedinou Hejce, na vrchu Borsó otriasla celým Slovenskom a navždy zostane čiernym dňom v dejinách Ozbrojených síl.  Od pádu lietadla uplynulo neuveriteľných 17 rokov. Na znak úcty sa rodina, priatelia  a kolegovia plk. Štefana Ivana každoročne stretávajú na mestskom cintoríne v Seredi, aby vzdali úctu všetkým obetiam katastrofy.
 
Spomienkové stretnutie aj tento rok zorganizovalo občianske združenie  UN-Veteran Slovakia v spolupráci so ZV SR klub Sereď a 91.žp Sereď.  Okrem rodinných príslušníkov sa ho zúčastnili zástupcovia mesta Sereď, hlavný ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, veliteľ a príslušníci 91.žp Sereď,  členovia UN-Veteran Slovakia, členovia ZV SR klub Sereď, zástupcovia Generálneho štábu Ozbrojených síl SR ako aj  bývalí kolegovia a spolupracovníci.
 
Položením vencov k miestu posledného odpočinku zosnulého, vzdali prítomní úctu všetkým  obetiam katastrofy. Z cintorína sa hostia presunuli do kostola sv. Jána Krstiteľa v Seredi, kde sa konala zádušná sv.omša za padlých vojakov v mierových misiách, ktorú  celebroval ordinár  Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky mons. František Rábek.
 
Plukovník Štefan Ivan bol v pracovnej oblasti človek, ktorý sa venoval príprave vojakov. Dlhé roky pôsobil v ženijnom útvare v Seredi a všetci si ho pamätajú ako náročného, ale spravodlivého veliteľa, no aj ako priateľského kolegu, vždy ochotného pomôcť. V roku 1994 bol vyslaný do misie OSN UNPROFOR na území bývalej Juhoslávie, kde pôsobil vo funkcii veliteľa ženijnej roty ženijného práporu Mierových síl OSN. O niekoľko rokov neskôr plnil úlohy v zahraničí v mierovej misii KFOR Kosovo ako vedúci starší dôstojník velenia práporu. Po návrate vykonával rôzne funkcie vo vzťahu k mierovým a  misiám, až nakoniec jeho poznatky našli uplatnenie na generálnom štábe, kde pracoval ako zástupca Centra riadenia operácií. S cieľom poradiť a pomôcť išiel aj na cestu do Kosova.Vážil si ľudí a snažil sa, aby sa nezabudlo na to, čo urobili. Aj preto, ešte ako veliteľ nitrianskej základne mierových síl, inicioval výstavbu Pamätníka slovenským vojakom, ktorí zahynuli v zahraničných misiách a nevrátili sa domov. Keď odhaľoval tento pamätník spolu s generálnym vikárom podplukovníkom Michalom Štangom, nemohol tušiť, že raz sa tam ocitnú aj ich mená.
 
Za svoju prácu a iniciatívu získal počas svojho života mnohé vyznamenania a ocenenia. V roku 2006 mu bola udelená medaila  in memoriam za vernosť Ozbrojeným silám SR. V roku 2007 mu mesto Sereď udelilo Čestné občianstvo mesta Sereď in memoriam. Ďalej mu v roku 2014 bola udelená pamätná medaila TTSK - in memoriam. V roku 2016 mu Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch, kde prežil svoje detstvo, udelilo cenu Čestný občan in memoriam a v roku 2018 ho minister obrany Peter Gajdoš uviedol do siene slávy in memoriam. V roku 2021 mu bol udelený Zlatý rad UN VETERAN Slovakia in memoriam. "Aj tieto ocenia potvrdzujú, že plk. Štefan Ivan svoj vojenský život, ktorý predčasne ukončil pád lietadla AN 24, prežil plnohodnotne. To si cenia nielen vojnoví veteráni ale vážia si ho aj obyvatelia regiónov, kde žil a zanechal stopu spolupatričnosti,"  povedal už v minulosti prezident UN Veteran Štefan Jangl.
 
Príslušníci pozemných síl Ozbrojených síl SR spolu s veliteľom generálmajorom Ivanom Pachom si smutné 17. výročie pádu lietadla pripomenuli aj výstupom k miestu najväčšej tragédie a to na vrch Borsó. V rámci tichej spomienky príslušníci OS SR zapálili sviece a odslúžená bola aj svätá omša. Pietny akt sa konal aj v areáli rezortu ministerstva obrany SR.
Pietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v HejciachPietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ďalších obetí leteckej katastrofy v Hejciach