Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľa

Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľa

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Občianske združenie VODNÝ HRAD sa niekoľko rokov snaží o záchranu kaštieľa Seredi. Jedným z čiastkových krokov združenia bolo v júli 2019 vyhlásenie verejnej zbierky pod názvom: „Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na seredskom kaštieli“.
 
Financovanie
 
Výnos zbierky činil 5 391 eur. Vyzbieraná suma ale nepokrývala odhadovaný rozpočet obnovy. Zvyšnú sumu vo výške 22 000 eur spolufinancovalo mesto Sereď ako majiteľ kaštieľa. Spolufinancovanie odsúhlasila väčšina poslancov mestského zastupiteľstva v decembri 2021 na základe návrhu vtedajšieho poslanca, dnes primátora Ondreja Kurbela. Začatiu obnovy predchádzal odborný výskum a vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie, ktoré boli tiež financované z prostriedkov OZ VODNÝ HRAD.
 
Rekonštrukcia
 
Kamenný portál hradnej brány pôvodne Šintavského hradu, v súčasnosti seredského kaštieľa, je súčasťou funkčného prejazdu využívaného ľuďmi, ktorý spája plochy Zámockého parku rozprestierajúce sa pred a za dnešným kaštieľom. Portál bol v havarijnom stave, podopierala ho drevená konštrukcia, ktorú ako provizórne riešenie realizovalo mesto. Ako uviedol predseda OZ VODNÝ HRAD Rastislav Petrovič zámerom obnovy bolo navrátiť staticky narušený kamenný portál hradnej brány do neskororenesančnej podoby, akú získal za Thurzovcov, keď bol súčasťou 3. hradnej brány. Bránu dal postaviť po roku 1600, počas rozsiahlej prestavby hradu na protitureckú pevnosť, gróf Stanislav Thurzo, manžel Anny Roziny Listiusovej, známej v minulosti aj ako „Kráľovná čarodejníc“.

Reštautátorské práce vykonala firma Šmigrovský s.r.o. zo Serede. „Statika konštrukcie pred obnovou silno narušená. Horný preklad bol vzhľadom na uvoľnenie pilierov v ložiskách ohrozený možným zrútením. Pravý horizontálny článok bol zreteľne vychýlený mimo pôvodnej vodorovnej osi,“ opísal tesne pred rekonštrukciou reštaurátor Martin Šmigrovský a dodáva, že až počas demontáže jednotlivých kamenných článkov portálu bol zistený ich skutočný stav, hlavne stav okolitého muriva, kotviacich prvkov a ložnej malty článkov.

Práce trvali päť mesiacov a ich ukončením reštaurátormi Martinom a Františkom Šmigrovskými v decembri 2022 získal obnovený portál dobový výraz spred 400 rokov. Zároveň bol staticky zabezpečený možno na ďalších 400 rokov. Súčasťou kultivácie prejazdu bolo aj jeho vybielenie vápenným náterom z hygienických ako aj estetických dôvodov a tiež inštalácia malej galérie obrázkov starej Serede zo zbierky Rastislava Petroviča priamo v podchode.
 
Otvorenie brány a výstava
 
V nedeľu 22.januára sa konalo slávnostné otvorenie brány. Podujatia sa zúčastnil aj primátor mesta Ondrej Kurbel, ktorý sa dlhodobo angažuje v OZ VODNÝ HRAD. Bránu otvoril symbolickým otupením meča tak, ako to v minulosti robili šľachtici a rytieri na znak mieru. Primátor v príhovore povedal, že toto gesto je prejavom záujmu o kaštieľ, o ktorý sa chce vedenie mesta starať lepšie ako tomu bolo doteraz. Svojim úsilím, vedomosťami a pracovitosťou by rád prinavrátil kaštieľu pôvodnú podobu, nakoľko je to jedna z posledných historických dominánt, ktorú Sereď má. Primátor poďakoval aj súkromnej spoločnosti, ktorá má časť kaštieľa v prenájme za odhodlanie s akou sa pustila do prerábky a zároveň vyjadril presvedčenie, že sa podarí nielen prenajatej časti ale aj ďalším častiam kaštieľa, ktoré sú zatiaľ v majetku mesta, dať väčšiu slávu.
 
Súčasťou podujatia bola aj výstava obrázkov z histórie kaštieľa, ktorá bola inštalovaná v bastióne. Výstavu pripravilo Mestské múzeum v Seredi. Na expozíciách je zachytená doba, kedy bola vlastníkom kaštieľa rodina Simona Gérarda Louisa, alsaského grófa a princa d´ Hénin a jeho manželky Angeliky Caroline van Brienen de Groote Lindt. Múzeum získalo do svojej zbierky túto akvizíciu od rodiny potomkov d´Henin, syna Philippa Charlesa po ženskej línii. Podľa vedúcej múzea Márii Dikovej sú dokumenty a fotografie z poslednej tretiny 19. storočia. "Medzi inými obrázkami je aj zaujímavý panoramatický pohľad na kaštieľ v Seredi z roku 1898, fotografie s pohľadom na princa Phillippa a jeho hostí na panstve počas poľovačiek v Seredi. Historickú hodnotu majú aj gratulačné listiny správcov seredského panstva k sobášu syna majiteľov, Thierryho s grófkou Ganayovou z roku 1884," uviedla Diková.
 
Vizualizácia vs. skutočnosť
 
Medzi pôvodne zverejnenou vizualizáciou portálu a samotnou realizáciou je určitý  rozdiel, ktorý spočíva v členení horných častí stojok. Ako tento rozdiel vznikol nám objasnil predseda OZ VODNÝ HRAD Rastislav Petrovič: „Pred 40-rokmi zistili autori pamiatkového výskumu, Jana Lindtnerová a Peter Kresánek, že seredský kaštieľ je vlastne zachované torzo hradu Šintava, v 19. storočí prestavané na kaštieľ. Portál prejazdu kaštieľa mal zachovanú profiláciu len na kamennom preklade, stojky a oblúk pôvodnej brány boli zosekané. Preto Kresánek vypracoval návrh rekonštrukcie portálu do neskororenesančnej podoby, kedy vznikol. Návrh odráža vtedajšie poznatky autora a podobá sa na jeden portál brány Trenčianskeho hradu. Tento návrh bol odsúhlasený na realizáciu pamiatkovým úradom. K zmene prispela náhoda. V januári pred rokom som „objavil“ stopy lúčovitého členenia na hornej časti pravej stojky portálu. Podobné stopy sa našli aj na ľavej stojke portálu. Vďaka tomu sa mohla obnoviť jeho pôvodná nie predpokladaná podoba. Tá má bližšie k portálu na kaštieli v Šali, ktorý vznikol v približne rovnakej dobe.
V dôsledku novodobých stavebných úprav zostala spodná časť portálu „utopená“ v betónovej podlahe a preto nebola rekonštruovaná. Skryté zostali kamenné odrazníky na bokoch portálu a konzoly padacieho mostu. Dúfam, že niekedy v budúcnosti, keď sa obnoví stredná časť kaštieľa, bude vidno aj celú výšku portálu. Len pripomínam, že napr. pred 60-rokmi bol prejazd z oboch strán zamurovaný a jeho vnútro slúžilo ako sociálky pre stavbárov, ktorí v tom čase stavali v Seredi nové sídliská.“
 
Zaujímavé fakty: tupenie mečov a kráľovná čarodejníc
 
Zaujímavosťou portálu je dolná časť pravej stojky. Obsahuje zvislé vrypy, ktoré tam údajne zanechali v stredoveku vtedajší šľachtici a rytieri. „Tí si pred vstupom do hradu symbolicky tupili ostrie mečov na znak mierových úmyslov ich návštevy. Ide o kameň, ktorý použili zo staršieho stredovekého portálu hradnej brány. Dnes by sme povedali, že ho recyklovali,“ uviedol R.Petrovič. Ako je už písané vyššie,  hradnú bránu spolu s portálom dal vybudovať gróf Stanislav III. Thurzo pri prestavbe hradu na v tom čase modernú protitureckú pevnosť niekedy po roku 1600. Jeho manželkou bola Anna Rozina Listiusová, v minulosti známa ako Kráľovná čarodejníc. „Cez túto bránu a doteraz existujúci prejazd kaštieľa vstupoval do hradu nielen Thurzo, Listiusová, šľachtici, vojaci, poddaní, ale aj obete bosoráckych procesov na Šintavskom panstve. A preto sme sa rozhodli v tomto roku pripraviť prednášku poprednej slovenskej historičky PhDr. Tünde Lengyelovej o dobe, kedy vznikol aj náš portál s prejazdom. Prednáška nám priblíži nielen osobu Listiusovej, ale aj bosorácke procesy na Šintavskom panstve. O termíne budeme verejnosť včas informovať,“ povedal na záver R. Petrovič.
foto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľafoto: Peter Tóth - Symbolické otvorenie hradnej brány seredského kaštieľa