Referendum 2023 je neplatné. Účasť v Seredi bola 29,83%

Referendum 2023 je neplatné. Účasť v Seredi bola 29,83%

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
V sobotu 21. januára sa na území Slovenskej republiky konalo REFERENDUM 2023. Voliči mohli hlasovaním rozhodnúť o otázke zmeny ústavy v časti o dĺžke volebného obdobia NR SR.  Referendum vyhlásila prezidentka na základe petície občanov prijatej v auguste 2022. Vyhláseniu referenda 2023 predchádzalo odovzdanie 406-tisíc podpisov, z ktorých bolo platných vyše 381-tisíc. Jeho zorganizovanie vyšlo na viac ako 10 miliónov eur. Volebné miestnosti boli otvorené od 7:00 do 22:00 hodiny. V súvislosti s referendom prijala potrebné opatrenia aj polícia a dohliadala na jeho pokojný priebeh.  Až 5 570 policajtov vykonávalo hliadkovú činnosť v okolí objektov konania referenda a usmerňovali dopravu. K závažnejšiemu narušeniu verejného poriadku nedošlo.
 
Celkové výsledky
 
V rámci Slovenskej republiky sa z 4 377 565 oprávnených voličov referenda zúčastnilo 1 193 198 voličov, čo je  27,25 % účasť.  Z uvedeného vyplýva, že referendum nie je platné.  Oficiálne výsledky v nedeľu ráno potvrdili zástupcovia štatistického úradu a štátnej volebnej komisie. Aby bolo referendum platné musela by sa ho zúčastniť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, to znamená nad 2,2 mil. voličov.
 
S referendovou otázkou súhlasilo celkom 1 163 586 zúčastnených voličov, čo je 97,51% . Nesúhlas vyjadrilo 18 398 , čo je 1,54 % . Sumarizácia výsledkov prebehla povinne elektronicky prostredníctvom Integrovaného volebného informačného systému. Predseda Štatistického úradu SR Peter Peťko uviedol, že elektronizácia zmenila a zrýchlila proces spracovania. Celková dĺžka spracovania bola tri hodiny a päť minút.
 
Predseda štátnej volebnej komisie Ladislav Orosz potvrdil, že referendum prebehlo v súlade so zákonom a neobjavili sa žiadne skutočnosti, ktoré by výsledok spochybnili.
 
 
Výsledky za Sereď

V Seredi sa z 12 828 zapísaných voličov v 13 volebných okrskoch referenda zúčastnilo 3 827 voličov, čo je 29,83% účasť.  
 
Na referendovú otázku odpovedalo "ÁNO" 3 747 voličov, čo je 97,90%. Na otázku odpovedalo "NIE" 41 voličov, čo je 1,07%.
 
 
 
SEREĎ - účasť
 
 
zdroj: Štatistický úrad SR
Referendum 2023 je neplatné. Účasť v Seredi bola 29,83%