TTSK: Do 12. ročníka súťaže Ekologický čin roka sa môžete prihlásiť do konca februára

TTSK: Do 12. ročníka súťaže Ekologický čin roka sa môžete prihlásiť do konca februára

Životné prostredie a príroda     Odbor komunikácie, TTSK    
Trnavský samosprávny kraj organizuje už 12. ročník súťaže Ekologický čin roka. Župa v jej rámci oceňuje jednotlivcov a kolektívy, ktoré svojimi aktivitami prispeli k ochrane a tvorbe životného prostredia. Projekty zrealizované minulý rok je možné prihlásiť do 28. februára 2023. Tie najlepšie budú finančne odmenené.
 
„Záleží nám na zlepšovaní kvality životného prostredia. Významne ovplyvňuje naše zdravie, preto k nemu pristupujeme zodpovedne a s rešpektom. Vyzdvihnutím príkladov dobrej praxe zvyšujeme povedomie obyvateľov o jeho ochrane. Vyzývam všetkých, aby nám o svojich ‚zelených' aktivitách dali vedieť,“ uviedol trnavský vicežupan Patrik Voltmann.
 
Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci, kolektívy materských, základných a stredných škôl, samosprávy alebo záujmové združenia. Za ekologický čin možno považovať aktivity ako sú napríklad dokumentácia a likvidácia neriadených skládok odpadov v katastroch obcí a miest, zavedenie separovaného zberu odpadu na školách, výsadba zelene, záchrana alebo dokumentácia cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia alebo organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou. Do súťaže je možné prihlásiť projekty, ktoré boli ukončené do konca roka 2022.
 
Odborná komisia vyberie a odmení tie najlepšie prvé miesto 1.500 eur, druhé 1.000 eur a tretie miesto 700 eur. Súťažné návrhy je potrebné doručiť na Úrad TTSK do 28. februára 2023 do 15:00 hod. v uzatvorenej obálke s heslom „Ekologický čin roka 2022“. Súťažiaci v obálke predložia správu o aktivite, jej priebehu a dôvodoch realizácie vrátane fotodokumentácie, ktoré musia byť vyhotovené na CD nosiči alebo USB kľúči.
 
Ocenené projekty z minulých rokov boli napríklad občianske združenie Ober Nussdorf, ktoré zmapovalo ovocné stromy v okolí Horných Orešian, občianske združenie Cez Kerestúr, ktoré vysadilo jeden hektár nového lesa pri obci Križovany nad Dudváhom. Ocenenie získala aj ZŠ z Leopoldova, ktorá svojpomocne zrekonštruovala školský park na viacúčelovú ekologickú záhradu. Viac informácií na facebookovej stránke Zelený kraj https://www.facebook.com/ZelenyKrajTTSK
 
foto: TTSK
 
TTSK: Do 12. ročníka súťaže Ekologický čin roka sa môžete prihlásiť do konca februára