Duálne vzdelávanie na seredskej radnici: získavam prehľad o úradníckej práci, hovorí tínedžerka Nikola

Duálne vzdelávanie na seredskej radnici: získavam prehľad o úradníckej práci, hovorí tínedžerka Nikola

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Systém duálneho vzdelávania je tradičný systém prepájania školy a pracoviska, ktorý si mnohí pamätajú aj z čias minulých. Zručnosti a praktické návyky majú dopomôcť žiakom stredných odborných škôl lepšie sa zorientovať vo svete dospelých, a najmä, získať možnosť lepšie uchytiť na pracovnom trhu. Okrem súkromných spoločností, poskytujú priestor na duálne vzdelávanie aj verejné inštitúcie, napríklad aj Mestský úrad Sereď.
 
Od školského roka 2020/2021 je seredská radnica pracoviskom duálneho vzdelávania pre študentov Obchodnej akadémie v Seredi. Aktuálne tu praxujú dve študentky. Postupne, počas štyroch rokov štúdia na svojej odbornej škole, naberajú zručnosti pod dohľadom hlavnej inštruktorky praktického vyučovania pre systém duálneho vzdelávania, ktorou je na seredskej radnici Silvia Adamčíková. „Študentky zaškoľujeme pomocnými administratívnymi prácami napríklad v oblasti daní, v oblasti územného plánovania, aj v oblasti životného prostredia. Sú nám zároveň vítanou produktívnou pracovnou silou. Spoluprácu hodnotím ako obojstranne prínosnú,“ zhodnotila Silvia Adamčíková. Študentky po získaní  teoretických vedomostí v škole budú mať neskôr možnosť nahliadnuť a najmä pomáhať napríklad aj v oblasti účtovníctva a financií. Zaujímavosťou je, že zamestnávateľ bude počas ich maturitnej skúšky súčasťou maturitnej komisie.
 
Svoj duálny program si na úrade v Seredi plní aj 16-ročná Nikola: „Naberám prehľad a skúsenosti v úradníckej práci. Teší ma, že som popri tom získala aj novú perspektívu na zamestnanie úradníka. Najviac sa mi páčilo pomáhať na ekonomickom oddelení, kde ma zamestnankyne úradu prívetivým spôsobom priúčali práci s daňami,“ prezradila sympatická tínedžerka a dodala, že jej spolužiaci sú takto zamestnaní napríklad na obecnom úrade v Dolnej Strede, alebo v rôznych účtovníckych spoločnostiach v Trnave.
 
Do duálneho vzdelávania sa na Slovensku môže zapojiť len taká spoločnosť a inštitúcia, ktorá na to získala oprávnenie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Systém je nastavený od školského roka 2015/2016 a jeho cieľom je zvýšiť uplatniteľnosť žiakov stredných odborných škôl na trhu práce. Žiak čerpá z duálneho vzdelávania aj individuálne benefity, finančného a sociálneho charakteru, ktoré sú skôr motiváciou pre žiaka.
Duálne vzdelávanie na seredskej radnici: získavam prehľad o úradníckej práci, hovorí tínedžerka Nikola