Aj vďaka podpore mesta Sereď sme zorganizovali charitatívny koncert, teší sa o.z. Nikolka

Aj vďaka podpore mesta Sereď sme zorganizovali charitatívny koncert, teší sa o.z. Nikolka

Udalosti a ľudia     Ing. Ľubomíra Poláková, o.z. Nikolka    
V mene občianskeho združenia NIKOLKA sa chceme poďakovať vedeniu mesta Sereď a všetkým poslancom za pomoc pre naše o.z. v podobe dotácie pre kultúrnu oblasť.
 
Vďaka tejto dotácií sme ku koncu roka 2022 mohli zorganizovať ďalší ročník Charitatívneho koncertu SPOLU BEZ BARIÉR. Pre návštevníkov bol pripravený pestrý program vďaka mnohým účinkujúcim. Opäť sa podarilo naplniť hlavnú myšlienku tohto podujatia a tou je pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením.
 
Ešte raz obrovská vďaka za pravidelnú pomoc a podporu Mesta Sereď.
 
foto: oz Nikolka
Aj vďaka podpore mesta Sereď sme zorganizovali charitatívny koncert, teší sa o.z. NikolkaAj vďaka podpore mesta Sereď sme zorganizovali charitatívny koncert, teší sa o.z. NikolkaAj vďaka podpore mesta Sereď sme zorganizovali charitatívny koncert, teší sa o.z. Nikolka