Sereď komunikuje: o hlasovací preukaz môžete požiadať do piatka, 20. januára

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Aktuálne sa občania Serede najčastejšie obracajú na mestský úrad s otázkou, ako si môžu vybaviť hlasovací preukaz.
 
Odpoveď: Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, mohol požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listinnej forme alebo elektronicky. „Pre krátkosť času sa už v týchto dňoch dá preukaz vybaviť len osobne, v úradných hodinách mestského úradu. Najneskôr však v piatok 20. januára do poludnia. O vydanie hlasovacieho preukazu je možné požiadať aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom,“ uviedla Silvia Adamčíková zo seredského mestského úradu. Do dnešného dňa o hlasovací preukaz požiadalo 18 osôb.  
 
Všetky bližšie informácie k referendu, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023, nájdete na webovom sídle mesta Sereď https://www.sered.sk/s324_referendum-2023