RTV Krea: Posledný zber vianočných stromčekov v Seredi bude 31. január

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Čo so živým vianočným stromčekom po Vianociach? V Seredi ich treba vyložiť najneskôr 30.januára, nakoľko posledný zber mesto zrealizuje v utorok 31. januára. Po tomto termíne môžu obyvatelia v prípade potreby svoj stromček odovzdať v areáli kasární na ulici Ku kempingu - vľavo vedľa smetných nádob. 
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.