Zber vianočných stromčekov začína v pondelok, posledný termín na vyloženie je 30. január 2023

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Mestský úrad pripomína svojim obyvateľom, že v pondelok 9. januára začína zber živých a odzdobených vianočných stromčekov spred rodinný dom a tiež od kontajnerových stojísk bytových domov.  
 
Posledný deň na vyloženie stromčekov bude pondelok 30. januára, nakoľko posledný zber sa uskutoční v nasledovný deň, 31. januára v ranných hodinách.
 
Po 31. januári môžu, v prípade potreby, občania odovzdať svoje stromčeky v areáli seredských kasární na ulici Ku Kempingu, kde ich môžu odložiť pri vstupe do areálu kasární – vľavo vedľa smetných nádob.
 
Drevná hmota z vianočných stromčekov bude zoštiepkovaná a využitá pre potreby mesta (pod záhony v rámci údržby verejnej zelene).