Štatistika obyvateľstva v Seredi za rok 2022

Štatistika obyvateľstva v Seredi za rok 2022

Demografia     Iveta Tóthová    
 
Za rokom 2022 sme dali definitívnu bodku a na rad prichádzajú štatistiky. Jedna z nich sa týka aj počtu obyvateľov v mestách a obciach.  
 
 
- V meste Sereď žilo k 31.12.2022 celkom 15 323 obyvateľov. Počet obyvateľov mesta v posledných rokoch mierne klesá. Pre porovnanie v roku 2021 malo mesto 15 533 obyvateľov.
 
- Počas roka  2022 sa zo Serede odsťahovalo 383 obyvateľov a naopak prisťahovalo sa 225 obyvateľov.
 
- Uplynulý rok sa v Seredi narodilo 123 detí. Z toho 63 dievčat a 60 chlapcov. Medzi najčastejšie dievčenské mená patrili Eliška, Adela, Olívia a Natália. Najčastejšie chlapčenské mená boli Oliver, Dominik a Tobias.
 
- V roku 2022  eviduje mesto celkom 171 úmrtí.
 
-  Mesto malo k 31.12.2022 päťdesiatdva občanov nad 90 rokov. Najstaršou občiankou mesta je  pani Terézia Koščová, ktorá má 99 rokov.
 
- Sereď má podľa administratívneho členenia 99 ulíc, najviac obyvateľov má Cukrovarská ulica a najmenej má ulica Povážsky breh.
Štatistika obyvateľstva v Seredi za rok 2022