Riaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídlo

Riaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídlo

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Krištáľové krídlo je ocenenie, udeľované každoročne od roku 1997 osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnu odbornosť a úspech. Hlavnou myšlienkou je vyzdvihnúť jedinečných ľudí, ktorí si zaslúžia úctu za výnimočné ľudské či profesijné výkony. Tento rok budú osobnosti ocenené už po dvadsiaty šiesty raz.
 
Do procesu zasielania návrhov na nominácie osobností sa mohla zapojiť aj široká  verejnosť. O ocenení v každej kategórii rozhoduje porota zložená z odborníkov pôsobiacich v danej oblasti.
 
Cena Krištáľové krídlo za rok 2022 sa udeľuje v desiatich kategóriách:
 
Hudba
Populárna hudba
Divadlo a audiovizuálne umenie
Publicistika a literatúra
Medicína a veda
Šport
Hospodárstvo
Inovácie a startupy
Výtvarné umenie
Filantropia
Mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný významný počin
 
Dvadsaťdeväť nominácií v desiatich kategóriách a dve Mimoriadne ceny. Tak vyzerá zoznam nominovaných osobností dvadsiateho šiesteho ročníka udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2022. Veľká porota rozhodla okrem nominovaných aj o dvoch laureátoch  Mimoriadnej ceny. Mená všetkých laureátov spoznáme na galavečere 4. marca 2023.
 
Za svoje aktivity a dlhoročnú prácu v oblasti ľudských práv je medzi nominovanými v kategórii FILANTROPIA je aj MARTIN KORČOK, riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi.
 
Mená laureátov všetkých desiatich kategórií a tiež laureátov Mimoriadnej ceny sa dozvieme počas slávnostného udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2022, ktoré sa bude konať 4. marca 2023.  (zdroj:kristalovekridlo.sk)
 
Martin Korčok vyštudoval etnológiu a mimoeurópske štúdiá na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Dlhé roky sa venuje téme holokaustu a ľudskoprávnym otázkam. Píše scenáre pre vzdelávacie filmy, pripravuje a prednáša metodické materiály pre pedagógov. Zúčastňuje sa rôznych diskusií, ktoré súvisia s prejavmi extrémizmu, xenofóbie a netolerancie. Už roky spracováva výpovede preživších, aby sa zachovali pre ďalšiu generáciu, keď už sami o nich nebudú môcť rozprávať. (foto: Múzeum holokaustu)
Riaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídloRiaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídloRiaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídloRiaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídloRiaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídloRiaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídloRiaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídloRiaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídloRiaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídloRiaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídloRiaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídloRiaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídloRiaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídloRiaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídloRiaditeľ Múzea holokaustu nominovaný na cenu Krištáľové krídlo