Vo štvrtok začína vedierkový zber kuchynských odpadov, nádoby si vyzdvihnite na Zbernom dvore

Vo štvrtok začína vedierkový zber kuchynských odpadov, nádoby si vyzdvihnite na Zbernom dvore

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Konečne sa aj obyvatelia z rodinných domov mesta Sereď dočkali možnosti ekologicky odovzdávať svoje kuchynské odpady. Vedierkový zber nespotrebovaných zvyškov jedál je naplánovaný priamo z pred rodinných domov Seredčanov.
 
Od zajtra, utorka 3. januára, si môžu záujemcovia prevziať svoje 10-litrové vedierko na Zbernom dvore mesta Sereď na Cukrovarskej ulici.
 
Naplnené vedierko bez akýchkoľvek iných obalov (vrecká, obaly, iné druhy odpadov) bude zberová spoločnosť zberať každý štvrtok od siedmej hodiny rannej, pričom bude jednotlivými ulicami prechádzať iba jedenkrát. Preto je dôležité, aby boli vedierka vyložené pred rodinnými domami pred siedmou hodinou rannou. 
 
Nepoužívajte ani kompostovateľné vrecká
Akokoľvek vás bude reklama presviedčať využívať ekologické rozložiteľné vrecká, nevyužívajte ich pre potreby odovzdávania kuchynských odpadov v Seredi. Sú síce kompostovateľné, avšak doba ich ekologickej degradácie (skompostovania) je rôzna a pohybuje sa minimálne okolo niekoľkých týždňov. Zberová spoločnosť, ktorá zhodnocuje pre Sereď kuchynské odpady však svojou technológiou spracováva kuchynské odpady takmer okamžite po ich prevzatí, takže čas potrebný na degradáciu materiálu nestihol prebehnúť. Preto akékoľvek materiály, ktoré nepatria do kategórie kuchynských odpadov musí spoločnosť z odpadov vyberať, čo spôsobuje ďalšie náklady, v horšom prípade poškodenie ich technológie.
 
Čo je cieľom zberu kuchynských odpadov?
Ubrať zo zmesového odpadu, teda z čiernych nádob, čo najviac recyklovateľných položiek. Kuchynský odpad, sklo, papier, plast. Jedlé oleje, šatstvo, elektro, stavebný odpad. Toto všetko má možnosť byť druhotne zhodnotené, ak je oddelené od ostatných zložiek a uložené na správnom mieste. Čo sa nevytriedi, putuje na skládku odpadov a odpady sa už čoskoro stanú extrémne drahé.
 
Vo štvrtok začína vedierkový zber kuchynských odpadov, nádoby si vyzdvihnite na Zbernom dvoreVo štvrtok začína vedierkový zber kuchynských odpadov, nádoby si vyzdvihnite na Zbernom dvoreVo štvrtok začína vedierkový zber kuchynských odpadov, nádoby si vyzdvihnite na Zbernom dvoreVo štvrtok začína vedierkový zber kuchynských odpadov, nádoby si vyzdvihnite na Zbernom dvore