Novoročný príhovor primátora Serede Ondreja Kurbela

Novoročný príhovor primátora Serede Ondreja Kurbela

Mestský úrad     Ing. Ondrej Kurbel, primátor mesta Sereď    
Vážení Seredčania, milí priatelia,
 
nesmierne si vážim, že mám tú česť sa Vám po prvýkrát prihovoriť na začiatku nového kalendárneho roka a popriať Vám v mene mesta Sereď všetko dobré.
Všetkým želám správne vykročenie do nového roka 2023, veľa zdravia, pokoja, tolerancie, vzájomného porozumenia a osobných i pracovných úspechov!
 
Uplynulý rok priniesol nášmu mestu zmenu a ja sa spolu so svojimi spolupracovníkmi budem usilovať, aby to bola zmena k lepšiemu.
Máme za sebou neľahké obdobie, a preto sa trochu s obavami pozeráme aj do budúcnosti. Zdá sa, že aj nadchádzajúci rok bude pre nás všetkých veľmi náročný.
O to viac si prajem, aby sme boli k sebe vzájomne ohľaduplní, priateľskí a otvorení, pretože doba, akú žijeme, je súčasne aj odrazom našich medziľudských vzťahov. Napriek náročnej situácii a neistotám sa reálne pozerám vpred. Mesto sa nesmie prestať usilovať o zlepšovanie života svojich obyvateľov vo všetkých oblastiach, na ktoré má samospráva dosah. Aj v spolupráci s Vami sa budem snažiť hľadať a nachádzať možnosti a príležitosti, ako neustále skvalitňovať život v Seredi.
 
Dovoľte mi poďakovať sa za doterajšiu spoluprácu poslancom mestského zastupiteľstva, zamestnancom mestského úradu a mestom zriadených organizácií, ale najmä Vám, obyvateľom mesta Sereď, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju, či lepšiemu spolunažívaniu v našom meste.
 
Milé Seredčanky, milí Seredčania, šťastný a úspešný celý rok 2023!
Novoročný príhovor primátora Serede Ondreja Kurbela