Použitie dotácie z rozpočtu mesta Sereď - ZUŠ Sereď

Použitie dotácie z rozpočtu mesta Sereď - ZUŠ Sereď

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Tomáš Karmažín    
Základná umelecká škola J. F. Kvetoňa v Seredi za roky svojej existencie vychovala mnoho žiakov, ktorí dosiahli a stále dosahujú ocenenia v rôznych súťažiach, výstavách či vystúpeniach. 
Z dotácie vo výške 2000 €, ktorú aj tento rok zo svojho rozpočtu vyčlenilo Mesto Sereď pre ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi boli žiaci z tanečného odboru na sústrední, kde si mohli zdokonaliť svoje schopnosti.
Po absolvovaní sústredenia sa žiaci tanečného oboru zučastnili rôznych súťaží, kde získali výborné umiestnenia
1. miesto -celoštátna tanečná súťaž Kábrt CUP 2022-kategória: contemporary hobby
1.miesto -celoštátna tanečná súťaž Kábrt CUP 2022-kategória:Skupina Latino show
 
Veľmi pekne ďakujeme poslancom aj členom Kultúrnej komisie za schválenie dotácie.
Použitie dotácie z rozpočtu mesta Sereď - ZUŠ SereďPoužitie dotácie z rozpočtu mesta Sereď - ZUŠ SereďPoužitie dotácie z rozpočtu mesta Sereď - ZUŠ Sereď