ZŠ Juraja Fándlyho zvíťazila v súťaži o Športovú akadémiu Mateja Tótha

ZŠ Juraja Fándlyho zvíťazila v súťaži o Športovú akadémiu Mateja Tótha

Šport     Iveta Tóthová    
Základná škola J.Fándlyho sa v októbri opäť zapojila do hlasovacej súťaže o Športovú akadémiu Mateja Tótha. Zo súťaže vyšla škola víťazne, čím obhájila víťazstvo z roku 2018, kedy školu osobne Matej Tóth navštívil a odovzdal seredským žiakom grant od Športovej akadémie.
 
Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha?
 
Základom ŠPORTOVEJ AKADÉMIE je kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady. Víťazná škola získa odborné vedenie jednej 20 člennej skupiny na celý rok zadarmo.
 
Sereďská škola zvíťazila
 
Do súťaže sa tento rok prihlásilo 521 základných škôl z celého Slovenska. Výhru  „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“  získalo na základe najväčšieho počtu hlasov 24 víťazných základných škôl. V každom kraji to boli 3 základné školy, ktoré sa stali víťazom hlasovania svojej kategórie podľa počtu žiakov.
 
V našom kraji patrila ZŠ J. Fándlyho v Seredi  medzi školy s počtom žiakov 271 a viac. Získaním 4211 hlasov sa umiestnila  na krásnom 1. mieste.
 
Čo bude nasledovať? 
 
Škola získala Akadémiu M. T. na obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2024 zadarmo. "Jedná sa o tréningovú skupinu 20 detí z prvého stupňa, ktoré budú mať pravidelný športový krúžok 2x týždenne. Viesť ho bude učiteľ po absolvovaní školenia a zabezpečenia metodických materiálov Akadémie. Ďalej získavame sadu športových pomôcok v hodnote 400 eur bezplatne a natrvalo, ktorá sa samozrejme bude využívať aj na hodinách telesnej a športovej výchovy. Každé dieťa z tréningovej skupiny dostane tričko, vrecko a iné drobnosti od akadémie. Po tréningoch si deti budú môcť pochutnať na horalkách od Sedity ako ich sponzora. Po zabehnutí  Akadémie na našej škole chceme zorganizovať na jar športový deň pre celú školu a budeme sa snažiť spraviť podujatie aj pre dospelých," uviedla učiteľka Andrea Gombáriková. Škole bude najbližšie odovzdaná pamätná plaketa, ktorá bude pamiatkou za víťazstvo a účasť v projekte.
 
 
 
 
ZŠ Juraja Fándlyho zvíťazila v súťaźi o Športovú akadémiu Mateja TóthaZŠ Juraja Fándlyho zvíťazila v súťaźi o Športovú akadémiu Mateja TóthaZŠ Juraja Fándlyho zvíťazila v súťaźi o Športovú akadémiu Mateja TóthaZŠ Juraja Fándlyho zvíťazila v súťaźi o Športovú akadémiu Mateja Tótha