Zber vianočných stromčekov sa začne v pondelok 9. januára

Mestský úrad     Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď    
Svoje živé a odzdobené vianočné stromčeky môžete od nedele 8. januára vykladať pred svoj rodinný dom, alebo uložiť vedľa kontajnerového stojiska svojho činžiaku. 
 
Od nasledovného dňa, pondelka 9. januára, mesto Sereď zabezpečí ich zber a ďalšie materiálové zhodnotenie.
 
Drevná hmota bude zoštiepkovaná a využitá pre potreby mesta (pod záhony v rámci údržby verejnej zelene).
 
Ilustračná foto: internet