28. ročník Dobrej noviny: „Zmeňme púšť na záhradu”

28. ročník Dobrej noviny: „Zmeňme púšť na záhradu”

Občania a občianske združenia     Andrej Macho, Jozef Magda    
Po mesiacoch príprav aj tento rok hnutie eRko-HKSD vyhlásilo celoslovenskú charitatívnu kolednícku kampaň Dobrá novina, do ktorej sa zapojili aj eRkári zo Serede a deti z CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi. V tomto roku ide o 28. ročník, ktorého mottom je „Zmeňme púšť na záhradu“.
V tomto školskom roku sa v eRku venujeme službe, ktorú deťom predstavujeme ako normálnu súčasť života a najlepší spôsob, ako odpovedať na ťažké chvíle, ktorým čelíme v našej spoločnosti i v našich vzťahoch. Či už spomenieme aktuálne vojny na Ukrajine a v Tigraji, energetickú krízu, dôsledky pandémie alebo ničivé sucho, sú to hlavne prejavy starostlivosti a vzájomná pomoc, ktoré dokážu tmu akejkoľvek situácie presvetliť svetielkom nádeje. Preto v Dobrej novine upriamujeme pozornosť na nezištnú službu našich koledníkov i obetavú prácu našich afrických partnerov, vďaka ktorej dokáže aj na vyprahnutej púšti zakvitnúť záhrada. 
 
Angažovanosť, pripravenosť vykročiť a obetovať svoje dary pre dobro iných robí tento svet krajším pre všetkých. Z milej služby koledníkov tak majú osoh naozaj všetci - do našich rodín vstupuje vianočné požehnanie a cez dary vianočnej zbierky pociťujú africké rodiny úprimnú starostlivosť blížnych, hoci vzdialených tisíce kilometrov.
 
Ústredným projektom tohto ročníka Dobrej noviny je ekologické farmárčenie a komunitné záhrady v kraji Samburu. Projekt funguje tak, že sa vyberie skupina zástupcov z 3 farností Barsaloi, Lodungokwe a Tuum, kde pôsobí projektový partner Dobrej noviny. Každá skupina absolvuje trikrát týždňový tréning na organickej farme pri hlavnom meste Nairobi či na inej farme v regióne. Na tréningoch sa skupiny učia poľnohospodárstvu a pestovaniu ako takému, keďže tento spôsob obživy pre pastiersku komunity nie je bežný. Zoznamujú sa s technikami ekologického i organického rázu a jednoduchými tipmi, ako začať s pestovaním a starať sa o záhradu. Po tréningoch dostanú kúsok políčka vo farskej záhrade. O takto vytvorené komunitné záhrady sa starajú približne rok a pol a môžu si tak skúšať všetko, čo sa naučili a či im takýto druh práce vyhovuje. Stať sa z pastiera farmárom nejde zo dňa na deň.
 
Projekt vedený Jarumalskými misionármi v sebe spája mnoho aspektov. Agroekológiu, starostlivosť o núdznych i životné prostredie, zlepšenie postavenia žien cez tréningy a vzdelávanie k poľnohospodárskym aktivitám a nakoniec nezištnú službu misionárov i hlavného hrdinu tohto ročníka, chlapca Railu. Jeho rodičia sa zapojili do komunitných skupín, ktoré sa rozhodli založiť si záhradu a “riskovať” tak zmenu svojho zabehnutého spôsobu života, ktorý však vplyvom klimatických zmien prináša už oveľa viac rizík. Tento 13-ročný chlapec začal sadiť stromy, aby raz poskytli tieň vo farských i domácich záhradách a umožnili lepšie podmienky na pestovanie plodín v tejto polopúštnej oblasti.
 
Pastierske komunity v Samburu i ostatných regiónoch Afrického rohu zažívajú v ostatných rokoch dlhotrvajúce suchá a ich intenzita i frekvencia sa zvyšuje. Preto prichádzajú o dobytok, svoj majetok a hlavný zdroj obživy, čo stále častejšie spôsobuje hlad a podvýživu.
Viac informácií o projektoch ako aj možnosti podpory nájdete na www.dobranovina.sk
28. ročník Dobrej noviny: „Zmeňme púšť na záhradu”