Posypová soľ pre obyvateľov Serede

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
V prípade, ak majú občania mesta Sereď záujem, môžu si na Mestskom úrade vyzdvihnúť posypovú soľ zadarmo. Môžu tak urobiť obyvatelia z rodinných domov, aj domoví dôverníci z bytových domov. 
 
Vopred sa treba telefonicky ohlásiť poverenému zamestnancovi mesta a posypovú soľ si treba vyzdvihnúť v čase stránkových hodín mestského úradu.
Kontakt: Branislav Laluščiak, t.č. 0918 815 726
 
Na prenos je potrebnú priniesť si vlastnú nádobu.
 
ilustračná foto: https://garden-team.sk/blog-zahradne-centrum/zima/posypova-sol/