ŠKF želá štastné a veselé

ŠKF želá štastné a veselé

Šport     ŠKF Sereď    
Čas Vianoc je časom pokoja, radosti v kruhu rodiny, ale aj časom bilancovania a preto mi dovoľte, poďakovať sa Mestu Sereď, sponzorom, rodičom, fanúšikom a hráčom za vzájomnú spoluprácu v roku 2022.  
 
Celej sereďskej futbalovej rodine prajeme krásne prežite vianočných sviatkov, v novom roku 2023 pevné zdravie, šťastie, veľa radosti a potešenia pri futbale s našim ŠKF Sereď. 

gen.manažér:    Ivan Minarčíny
šport.manažér:  Miroslav Greguška
ŠKF želá štastné a veselé