Vianoce, Vianoce

Vianoce, Vianoce

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Daria Braunová    
     Keď naše domovy naplní sladká vôňa medovníkov, vanilky a škorice, naisto vieme, že sa blížia Vianoce. Okrem sladkostí, darčekov a stromčekov k nim patria mnohé tradičné rituály, ktoré si rodiny zachovávajú a dotvárajú nimi tú pravú rodinnú vianočnú atmosféru.
     Žiaci 5. – 8. ročníka dali počas adventu hlavy dohromady, pospomínali si na všetky rodinné adventné a vianočné tradície a pripravili program, ktorým ich 20.decembra predstavili svojim spolužiakom, deťom materských škôl i širokej verejnosti.
     Ich vystúpenie však bolo prierezom nielen živých tradícií, ale aj takých, na ktoré sa už pomaly zabúda. A tak bolo možné vidieť, ako si dievky na Ondreja privolávali lásku, triasli ploty, či varili halušky. Tiež sa diváci mohli dozvedieť, ako sa na Luciu  vymetali kúty, chlapi majstrovali lucijné stolčeky, ale i to, ako prebiehali prípravy na Štedrý večer, prečo ženy nevstávajú od štedrovečerného stola i to, na čo sa používala reťaz a ako sa veštilo dobré zdravie.
    Vystúpenie o tradíciách spestrili svojimi tanečnými a speváckymi číslami žiaci prvého stupňa. A tak sa na javisku i v hľadisku spomínalo, tancovalo a spievalo. Všetky deti do svojho vystúpenia vložili kus svojho srdca a odovzdali divákom toľko radosti, koľko sa jej vojde do stoviek detských úsmevov. Veríme, že diváci si z nej odniesli niečo domov a budú ju v tomto predvianočnom čase šíriť ďalej. Aby radosť a pokoj naplnili každé ľudské srdce!
     Ďakujeme všetkým účinkujúcim a pedagógom za čas, ktorý príprave tohto  programu venovali!
Vianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, VianoceVianoce, Vianoce