Nová štýlová lavička je úvodom zeleného projektu, ktorý prinesie úžitok školákom aj verejnosti

Nová štýlová lavička je úvodom zeleného projektu, ktorý prinesie úžitok školákom aj verejnosti

Školstvo a vzdelávanie     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Nevyužívané priestranstvo pred cirkevnou školou v Seredi nedávno okrášlila moderná lavička. Čoskoro k nej pribudnú aj ďalšie prvky a premenený priestor bude slúžiť školákom aj celej verejnosti.
 
Nedávno požiadala Cirkevná základná škola o možnosť prenajať si priľahlý pozemok a zrealizovať na ňom projekt s názvom „Oddych hrou - záhrada pre každého“. Výsledkom projektu má byť zazelenaný priestor s lavičkami, preliezačkami a altánkom. Mesto prispelo k tomuto projektu zakúpením dizajnovej lavičky za takmer 12-tisíc eur a ktorú škole zapožičia. Škola sa o celý priestor bude starať a bude ho udržiavať.
 
 „Ďakujem, že spoločnými silami sa nám podarilo využiť priestor pred budovou cirkevnej základnej školy. Aj vďaka finančnej podpore mesta Sereď, Arcibiskupského úradu v Trnave a podpore našej CZŠ sme mu spoločnými silami vdýchli nový život,“ uviedla riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda, Monika Kroláková. Koncepcia celého projektu spočívala v revitalizácii uvedeného priestoru a jeho priestorového využitia ako pre žiakov školy, tak aj pre obyvateľov mesta. „Je to záhrada plná zelene, ktorá ponúka  široké spektrum využitia pre našich žiakov počas vyučovania, ale je otvorená aj pre ostatných, ktorí chcú svoj voľný čas tráviť pohybom na preliezkach, hrou s loptou alebo si len posedieť na lavičkách s priateľmi. Verím, že to bude miesto, kde si radi posedíte, miesto, ktoré spojí generácie a spomalí čas,“ doplnila Kroláková.  
 
foto: MsÚ Sereď
Nová štýlová lavička je úvodom zeleného projektu, ktorý prinesie úžitok školákom aj verejnostiNová štýlová lavička je úvodom zeleného projektu, ktorý prinesie úžitok školákom aj verejnostiNová štýlová lavička je úvodom zeleného projektu, ktorý prinesie úžitok školákom aj verejnosti