RTV Krea: Od januára začína Sereď zberať kuchynské odpady aj od rodinných domov. Ako to bude fungovať?

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Zber kuchynského odpadu pri rodinných domoch sa v Seredi naplno rozbieha. Obyvatelia tohto mesta už dlho čakali na možnosť ekologického zbavovania odpadu. Na druhú stranu ich však asi nepoteší, že si od nového roka budú musieť zvykať na nižší komfort pri vývoze vyseparovaného papiera, aj vývoze hnedých nádob na zelený odpad. 
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.
 
Viac informácií o zmenách od januára 2023 si prečítate tu.