Program mestského múzea na mesiac január 2023

Program mestského múzea na mesiac január 2023

Kultúra a divadlo     Mária Diková, vedúca mestského múzea v Seredi    

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracie hodiny: október – APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

 

Program na mesiac JANUÁR 2023

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY

 RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ

 

 

EXPONÁT MESIACA:

Súbor lekárskych nástrojov zo Serede

z 50. rokov 20. stor.

Vystavené exponáty sa našli v dome dentistu Pauloviča, kde mal od r. 1957 ordináciu

gynekológ MUDr. Jozef Kosáč

Múzeu daroval Július Pauer a kol. zo Seredi

 

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVU A PODUJATIA:

SEREĎ A ŠINTAVA V MINULOSTI

NAJNOVŠIE VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV

Archeologická výstava ponúka nové poznatky o živote mesta Sereď v stredoveku a o objave sídliska z mladšej doby železnej v polohe Prúdy, kde sa momentálne realizuje výstavba novej obytnej štvrte, v Šintave sú to objavy stredovekých a novovekých sídlisk a stredovekého opevnenia.

Výstava potrvá do 31. 1. 2023

------------------------------------

 

Dňa 17. 1. 2023 od 9.00, 10,00 a 11.00 hod.

NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

V SEREDSKOM REGIÓNE

 Beseda pre žiakov II. st. ZŠ a študentov SŠ v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre

Beseda o nových archeologických výskumoch v blízkom okolí a o práci archeológa v súčasnosti

Skupiny prosíme vopred objednať do 12. 1. 2023 na tel. č.: 0950 894 373

Program mestského múzea na mesiac január 2023