Dopravné inšpektoráty budú 29.12. A 30.12. zatvorené

Dopravné inšpektoráty budú 29.12. A 30.12. zatvorené

Pripomíname občanom, ktorý si chceli prísť podať žiadosť na evidenciu vozidiel, že vo štvrtok (29.12.2022) a v piatok (30.12.2022) nebudú oddelenia evidencie vozidiel vybavovať žiadne stránky.,
 
Dôvodom je vykonávanie prác súvisiacich so zmenami v systéme evidencie vozidiel platných od 1. januára 2023, kvôli začatiu vydávania nových tabuliek s evidenčným číslom.
Nebudú prijímať žiadne žiadosti o zapísanie vozidiel do evidencie ani žiadne žiadosti o vykonanie zmien v evidencii vozidiel. Z rovnakého dôvodu nebudú dostupné elektronické služby evidencie vozidiel.
 
 V tejto súvislosti upozorňujeme, že ak 27. a 28. decembra požiadate o vydanie osvedčenia o evidencii vozidla v zrýchlenej lehote do 2 pracovných dní, je potrebné požiadať o doručenie na adresu pobytu či sídla držiteľa vozidla.
Klienti, ktorí majú v uvedené dni vytvorenú online rezerváciu na nedostupných pracoviskách, budú informovaní o vybavení v neskoršom termíne.
 Ostatné pracoviská budú počas sviatkov k dispozícii v riadnom režime.
 
Ďalšie informácie, ktoré zverejnilo Ministerstvo vnútra SR, nájdete na:
DOPRAVNÉ INŠPEKTORÁTY BUDÚ 29.12. A 30.12. ZATVORENÉ