Onkologická ambulancia v Seredi stále nie je otvorená

Onkologická ambulancia v Seredi stále nie je otvorená

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Je tomu pol roka, čo sme avizovali otvorenie novej onkologickej ambulancie na poliklinike v Seredi. ( článok si môžete prečítať tu: onkologická ambulancia ) Podľa plánu mala byť spustená v septembri, no ani po cca šiestich mesiacoch nie je v prevádzke. Pacienti sa právom pýtajú na dôvody a nový termín spustenia, nakoľko majú záujem o poskytované lekárske služby.
 
Kontaktovali sme MUDr. Kristínu Rumanovú, ktorá bude jednou z lekárov, ktorí budú v ambulancii ordinovať. "Mrzí nás, že sme stanovený termín nemohli dodržať. Zabránili nám v tom byrokratické úkony a rôzne obštrukcie. Žiaľ ani na január v novom roku to nevyzerá. Už ma kontaktovalo viacero pacientov, nakoľko nás ľudia naozaj potrebujú. Snažíme sa, aby sme čo najskôr začali ordinovať," uviedla Rumanová.
 
Služby budú zatiaľ  zamerané na liečbu a dispenzarizáciu onko pacientov i paliativnu onkológiu.Ordinačné hodiny budú v pracovné dni od 7:00 do 14:00 hodiny okrem jedného dňa v týždni, ktorý bude podľa zákona určený ako sanitárny. Ide totiž o rizikové pracovisko, na ktorom sa bude podávať napríklad chemoterapia. Podľa predbežných plánov by po telefonickom dohovore mali byť pacienti objednávaní na konkrétnu hodinu. V prípade záujmu o vyšetrenie, liečbu alebo konzultáciu môžete volať už teraz na tel. číslo 0919176653.
 
 
Onkologická ambulancia v Seredi stále nie je otvorená