XXVII. Mestský reprezentačný ples

XXVII. Mestský reprezentačný ples

Udalosti a ľudia     Domu kultúry Sereď    
XXVII. Mestský reprezentačný ples
XXVII. Mestský reprezentačný ples