RTV Krea: Vianočný fotokútik, trhy, aj punč s volenými zástupcami mesta, taká je vianočná Sereď

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Vianočná atmosféra prevláda aj v Seredi. Obyvatelia si užívajú nielen trhy, ale aj zaujímavú vianočnú výzdobu.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.