Hlasujte za projekty, ktoré môžu byť podporené z participatívneho rozpočtu Trnavskej župy

Hlasujte za projekty, ktoré môžu byť podporené z participatívneho rozpočtu Trnavskej župy

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
 
Participatívny rozpočet  je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu týchto miest či obcí.Trnavský samosprávny kraj dáva aj v tomto roku občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám možnosť aktívne rozhodovať  o časti verejných financií.
 
Hlasovanie je spustené
 
Občianske združenia, organizácie ale aj jednotlivci mohli svoj projekt predložiť do 31. októbra 2022. Od 16.decembra 2022 do 9. januára 2023 má verejnosť možnosť hlasovaním rozhodnúť, ktoré projekty Trnavská župa podporí. Medzi kreatívne a verejnoprospešné projekty bude rozdelených štvrť milióna eur. Tie najlepšie získajú až 5 000 eur.  Už v minulosti bolo úspešné napríklad OZ Mám rád cyklistiku ( cyklostojany a servisný stojan ), Slovenský skauting, 82. zbor Polaris Sereď ( nábrežie Váhu ), SRZ MsO ( čisté brehy Váhu ).
 
Ako hlasovať
 
Hlasovať môžete za 83 projektov a svoj hlas môžete odovzdať minimálne 3 projektom, ktoré vás zaujali a chcete podporiť. Pre ich podporu stačí kliknúť na stránke na tlačítko hlasovanie, kde sa vám zobrazia projekty, za ktoré môžete hlasovať. Hlasovanie prebieha elektronicky na stránke https://tvorimekraj.trnava-vuc.sk/ a Váš hlas sa overuje prostredníctvom SMS kódu. SMS hlasovanie je bezplatné, preto sa nemusíte obávať akýchkoľvek poplatkov.
 
Projekty zo Serede
 
Za naše mesto sú prihlásené dva projekty : DD a DSS Sereď v spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre dospelých Košúty s projektom Svet za oknom z tepla domova a KC Priestor, Sereď s projektom Priestor pre stretávačky. Informácie priniesol Trnavský samosprávny kraj.
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty - projekt Svet za oknom z tepla domova
 
Opis projektu: Klienti domovov spolu s rodinnými príslušníkmi klientov domovov budú môcť tráviť príjemné chvíle pri posedení a rozhovoroch v pohodlných kreslách pri virtuálnom okne vlaku v podobe televízora v teple spoločného domova. Ľudia vo vyššom veku majú problémy s chôdzou, nevládzu a možno už neradi cestujú.  No určite radi spomínajú na zážitky z výletov a dovoleniek. Cieľom tohoto projektu je vytvoriť v priestoroch Domova dôchodcov a domovov sociálnych služieb miesto s pohodlným sedením pri virtuálnom okne vlaku v podobe televízora, na ktorom budú púšťať opatrovatelia a terapeuti klientom so zníženou pohyblivosťou alebo mentálnym zdravím videozáznamy z reálnych ciest dopravnými prostriedkami. Simulácia jazdy vlakom poteší dušu každého cestovateľa, vybaví mu spomienky na zážitky z mladosti, prinesie nové námety na veselé rozhovory a možno aj zvýši chuť do jedla. Aj vy ste si začali rozbaľovať desiatu hneď ako autobus vezúci vás na výlet opustil ulice vášho mesta?
 
KC Priestor Sereď - projekt Priestor pre stretávačky
 
Opis projektu: Stretávačky sú miestom pre stretávanie mladých ľudí zo Serede v KC Priestor, ktoré usporadúvame od jari 2022. Sú miestom, kde si môžu mladí ľudia oddýchnuť, nadväzovať priateľstvá, budovať komunitného ducha, ale aj riešiť svoje problémy vďaka spolupráci so sociálnymi pracovníkmi. Potreba ich vzniku vzišla priamo od študentov a ich pedagógov, s ktorými spolupracujeme počas celého školského roka na rozličných podujatiach a workshopoch a prehĺbila sa príchodom mladých z Ukrajiny. Projekt Priestor pre stretávačky rozširuje možnosti, ktoré budeme mladým v rámci pravidelných stretnutí vedieť poskytovať tak, aby sme reflektovali ich potreby. Priestor pre stretávačky tak bude komplexnou sériou pravidelných podujatí, v rámci ktorých budú mať mladí ľudia k dispozícii priestor, v ktorom môžu byť sami sebou, môžu si oddýchnuť, stretnúť svojich rovesníkov a prehlbovať priateľstvá. Na druhej strane, práve vďaka dlhoročným skúsenostiam, ktorú naši členovia majú v neformálnom vzdelávaní, sú stretávačky aj miestom, na ktorom budujeme sebavedomie mladých a rozvíjame ich schopnosti. Stretávačky šijeme priamo na mieru pre cieľovú skupinu - generáciu Z, mladých ľudí približne od 14 do 19 rokov študujúcich na základných školách a stredných školách v Seredi, či žijúcich v našom meste.
 
Hlasujte za projekty, ktoré môžu byť podporené z participatívneho rozpočtu Trnavskej župy