Sereď má schválený rozpočet: vyrovnaný a veľmi opatrný

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Na programe ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva v aktuálnom roku bolo tradične schvaľovanie rozpočtu mesta na budúci rok. Aj napriek ekonomicky vypätému obdobiu sa podarilo schváliť vyše 16-miliónový rozpočet Serede jednohlasne.
 
Na rokovaní rezonovala neistota pri tvorbe rozpočtu, aká nemá na slovenské pomery obdobu. Ako uviedla vedúca finančného oddelenia mesta, Eva Florišová, „až vo februári bude jasné, aký objem finančných transferov a podielových daní príde na účet mesta zo štátu. Následne bude rozpočet aktualizovaný a prípadné ďalšie zdroje budú formou zmeny rozpočtu prerozdelené mestským zastupiteľstvom.“
 
„Štát schválením Rodinného balíčka môže reálne pripraviť rozpočty miest a obcí o 740-miliónov. Pre Sereď sa v tejto súvislosti odhaduje výpadok 1,2 milióna eur a aj pri predbežne sľúbenej kompenzácii štátu, ktorej formy zatiaľ vôbec nie sú známe, by to bol výpadok 800-tisíc eur. Preto je návrh rozpočtu veľmi opatrný v príjmovej aj vo výdavkovej časti,“ vysvetlila prednostka mestského úradu Mariana Páleníková.
 
Aby samosprávy vedeli fungovať, museli pristúpiť k nepopulárnemu kroku a ním je navyšovanie daní a poplatkov. Všetci poslanci mestských zastupiteľstiev dostali do rúk Čierneho Petra a museli ho prijať s veľkým pochopením, uviedla na rokovaní Hlavná kontrolórka mesta Sereď, Zuzana Horváthová. Upozornila, že navyšovanie poplatkov a daní občanom spôsobil štát neplnením si svojich úloh a zodpovedností. Dodala, že Sereď nikdy nezvyšovala dane, keď nemusela. Rozpočet mesta je podľa nej zostavený absolútne v súlade so zákonom.
 
Kam pôjdu peniaze z mesta?
Sereď bude v roku 2023 hospodáriť s 16 257 601-eurovým rozpočtom. Čo by mali za tieto peniaze v budúcom roku občania dostať?
Napríklad novú miestnu komunikáciu na Trnavskej ulici, parkovisko a stojany na bicykle pri železničnej stanici, plánuje sa spolufinancovanie rekonštrukcie kaštieľa, rozšírenie kamerového systému mestskej polície a mesto aj v tomto roku plánuje poskytovať dotácie v zmysle svojho VZN o dotáciách.
 
Medzi bežné výdavky mesta tradične patria napríklad výdavky na chod mesta a mestom zriadených organizácii (školy a Dom kultúry), financie na prípravy rôznych projektových dokumentácií, na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia, činnosť mestskej polície, údržbu verejných priestranstiev, prevádzku a údržbu mestských pohrebísk, trhoviska, príspevky na stravovanie, opatrovateľské služby, príspevky pri narodení dieťaťa, činnosť mestského zastupiteľstva a jeho komisií.
 
Celé znenie rozpočtu na rok 2023 si môžete prečítať na tomto odkaze: https://www.sered.sk/materialy_msz/materialy/20221213/20221213_S_16A.pdf