Ohňostroj áno, alebo nie?

Bezpečnosť     Ing. Mária Fačkovcová, zástupkyňa primátora mesta Sereď    
S blížiacim sa koncom roka sa niektorí obyvatelia obracajú na mestský úrad s otázkami, či budeme mať mestský ohňostroj a či nezakážeme všetky ohňostroje -aj tie malé, domáce.  Sú to všetko ľudia, ktorí by z viacerých dôvodov uvítali, keby v našom meste nebol žiaden ohňostroj – ani mestský, ani žiaden súkromný. Ich dôvody sú rôzne. Zdravotné,  no väčšinou sú to obavy o ich domáce zvieratká, ale aj o celú našu živú prírodu , zlé skúsenosti a zážitky z ohňostrojov z minulosti.
 
Ako to teda je a čo hovorí zákon o používaní pyrotechniky?
 
Používanie pyrotechniky a ohňostroja je upravené v zákone č. 58/2014 (§ 53 a   § 54) a mesto si používanie pyrotechniky v kategóriách F2, F3, P1 a T1 (to sú: petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy, alebo zábleskové petardy) môže upraviť vo všeobecnom záväznom nariadení (ďalej VZN). Keďže naše mesto nemá takéto VZN, postupuje podľa zákona č. 58/2014.
 
Podľa tohto zákona (§ 53 ods.2  a 3)  používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len v období od 31.decembra príslušného kalendárneho  roka  do  1. januára nasledujúceho  roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.
 
Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2.januára do 30.decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3.
 
Obec vydáva súhlas aj osobe predávajúcej pyrotechnické výrobky na predaj pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 1.januára do 27.decembra príslušného kalendárneho roka.
 
Čo sa týka použitia ohňostroja, mesto musí dať súhlas k žiadosti, ktorú podáva žiadateľ na obvodný banský úrad. Použitie ohňostrojných prác je upravené v § 54 zákona 58/2014.
 
Porušenie tohto zákona môžu obyvatelia ohlasovať  štátnej i mestskej polícii.
 
A ešte posledná otázka. Bude v našom meste novoročný ohňostroj? Nie, nebude. Seredčania však tak, ako po minulé roky, môžu spoločne privítať Nový rok na parkovisku pred gymnáziom. Bude pre nich pripravená laserová show a Silvestrovský kamión s hudobným programom.