Občianske združenie VODNÝ HRAD v roku 2022

Občianske združenie VODNÝ HRAD v roku 2022

Občania a občianske združenia     Mgr. arch. Rastislav Petrovič, predseda OZ VODNÝ HRAD    
Začiatok roka 2022, ktorý bol ešte v znamení končiacich sa protipandemických opatrení, sme využili na spracovanie bohatých archívnych materiálov, ktoré sme následne využili v nasledujúcich mesiacoch na osvetové aktivity.
 
Počas celého roka sme publikovali na Facebooku a www-stránke články z bohatej histórie Serede. Prvý článok bol o novodobej histórii kaštieľa, o poslednom súkromnom šľachtickom majiteľovi barónovi Henrichovi Ohrensteinovi a jeho synovi Jurajovi. V ďalších článkoch sme sa venovali aj prejazdu delegácie s najvyšším predstaviteľom Kuby Fidelom Castrom cez naše mesto v roku 1972. Pokračovali sme článkom o vdove po grófovi Stanislavovi Thurzovi Anne Rozine Listiusovej, nazývanej ako Kráľovná čarodejníc, priniesli sme informáciu o najstarších miestnych seredských novinách, ktorých prvé číslo vyšlo v roku 1902.
 
Zaujal článok o tragickej smrti zemepána Serede v lete roku 1652, len 25-ročného grófa Ladislava Esterházyho pri obrane nášho kraja pred Turkami. Komentovaný bol článok o jeho pompéznom pohrebe spolu s ďalšími troma mladými šľachticmi z rodu Esterházy, ktorí tiež zahynuli už v spomínanej bitke s Turkami.
 
S predsedom nášho združenia bol nahratý rozhovor pre RTVS o tom ako sa zo Šintavského vodného hradu stal Seredský kaštieľ, ktorý zverejnili v rámci seriálu Rádia Slovensko – Bola raz jedna povesť po odvysielaní povesti „Šintavský prievozník a osmanskí bojovníci“.
V máji sme v rámci podujatia Noc múzeí a galérií v spolupráci s Mestským múzeom v Seredi pripravili cyklus prednášok na tému reštaurovanie pamiatok. Na tomto podujatí Mgr. art. Veronika Daneček Šmigrovská predstavila svoju reštaurátorskú prácu, ako aj reštaurovanie troch obrazov, Sedembolestná Panna Mária, Ecce Homo, Nepoškvrnená Panna Mária, ktoré boli nájdené v pivničných priestoroch miestnej fary. Mgr. Žofia Geričová z Krajského pamiatkového úradu v Trnave prednášala o pamiatkach sakrálneho umenia a drobnej architektúry v blízkom regióne a Mgr. František Šmigrovský návštevníkom podujatia porozprával o reštaurovaní pamiatok nielen v Seredi, ale aj na území celého Slovenska, ktorému sa intenzívne venuje od roku 1991.
Podarilo sa nám získať ďalší mobiliár zo seredského kaštieľa. Nábytok bol daný na odborné reštaurovane. Spolu s už zreštaurovaným príborníkom, ktorý sme kúpili pred piatimi rokmi, plánujeme tento nábytok umiestniť do obnovených priestorov kaštieľa, respektíve inštalovať ho do výstavných priestorov pre verejnosť.
 
Tradične sme zorganizovali jarnú brigádu na úpravu priestoru pred bastiónom kaštieľa. Brigádu sme spojili aj s „kvetinovou výzvou“ na darovanie muškátov, ktoré boli následne zasadené do okien izieb barónky Ohrensteinovej, za ktorými žila ešte v 30. rokov minulého storočia.
Našej členke, vedúcej mestského múzea Márii Dikovej, sa podarila mimoriadna akvizícia dokumentov, ktoré sa jej podarilo získať z Francúzska, z pozostalosti kňažnej Angeliky de Henin vlastniacej seredský kaštieľ vyše polstoročie.
 
V júli sa začalo s odbornou demontážou renesančného portálu, ktorý sa na základe nášho podnetu, po vyzbieraní financií vo verejnej zbierke a po dohode s mestom o spolufinancovaní obnovy začal reštaurovať. Po ukončení prác v reštaurátorskom ateliéri bol portál v novembri opäť osadený na pôvodné miesto v kaštieli.  Týmto krokom sa vrátila portálu podoba do obdobia po roku 1600, kedy bol kaštieľ súčasťou Šintavského vodného hradu.
Už druhý rok prebieha mimoriadne náročná obnova časti kaštieľa súkromným nájomníkom, s ktorým spolupracujeme v oblasti pamiatkového poradenstva. Počas prác boli pod podlahou kaštieľa objavené stavebné štruktúry zaniknutého zámockého pivovaru. Naše združenie zabezpečilo, aby bol tento významný archeologický nález digitálne zdokumentovaný 3D skenerom.
 
Jeseň bola bohatá na spoločenské podujatia. V septembri sme v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva v bastióne seredského kaštieľa privítali hostí na koncerte stredovekej a renesančnej hudby Vox human a na prednáške literárnej historičky a spisovateľky PhDr. Anny Jónásovej o Literárnych tradíciách Šintavy a Serede.
 
V mestskom múzeu sme začiatkom októbra zorganizovali prednášku Mgr. Veroniky Keresztes k 150. výročiu založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Seredi, na ktorej odzneli zaujímavé údaje o pôsobení miestneho spolku na základe doteraz nepublikovaných archívnych prameňov o hasičskom spolku a ochrane pred požiarmi v Seredi v druhej polovici 19. storočia.
Dokumenty k dejinám seredských hasičov z fondov Maďarského krajinského archívu v Budapešti sme dali zdigitalizovať, aby slúžili na bádanie ďalším záujemcov o našu históriu. 
 
OZ VODNÝ HRAD ďakuje mestu Sereď, všetkým podporovateľom a darcom za finančné príspevky, dotácie a dary, z ktorých financujeme našu činnosť.
Ing. Martina Hilkovičová a Mgr. arch. Rastislav Petrovič, OZ VODNÝ HRAD
Občianske združenie VODNÝ HRAD v roku 2022