RTV Krea: Daň z nehnuteľnosti v Seredi narastie o 20 percent

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Zvýšenie dane z nehnuteľnosti sa s určitosťou dotkne viacerých samospráv. Dôvodov je hneď niekoľko. Ani vedenie mesta Sereď nemalo na výber a od nového roka pristúpi k zvýšeniu sadzieb dane o 20%.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.