POMOCNÍČEK o.z. ďakuje za podporu

POMOCNÍČEK o.z. ďakuje za podporu

Občania a občianske združenia     Ing. Michaela Miškolciová    
Rok 2022 sa chýli ku koncu a je na mieste bilancovať a ďakovať. Naše občianske združenie bolo podporené z rozpočtu mesta Sereď v oblasti kultúry, sociálnej oblasti i v športovej oblasti. Radi by sme v tomto príspevku upriamili pozornosť na pomoc v oblasti športu. Vďaka dotácii od mesta Sereď vo výške 450€ sa nám podarilo znížiť vstupné náklady súvisiace s organizáciou 8. ročníka nášho športovo – charitatívneho podujatia Beh Nádeje, ktoré sa konalo 17.9.2022 v Campingu v Seredi. Na jednotlivé kategórie behov sa zaregistrovali necelé dve stovky bežcov. Počasie bolo chladné, ale neuberalo na nálade a dobrom pocite. Vďaka všetkým zúčastneným sme získali výťažok vo výške 1.870€. Vďaka dotácii sme čiastočne uhradili náklady spojené s technickým zabezpečením (časomiera) tohto podujatia.
Srdečne ďakujeme a veríme, že ak v budúcom roku sa budeme môcť tešiť podpore zo strany mesta Sereď.
POMOCNÍČEK o.z. ďakuje za podporuPOMOCNÍČEK o.z. ďakuje za podporuPOMOCNÍČEK o.z. ďakuje za podporu