Pomôcky pre klientov DD a DSS pre dospelých v Seredi

Občania a občianske združenia     Jaroslava Beladičová OZ Slnko jesene    
Na základe dotácie Mesta Sereď v roku 2021, OZ Slnko jesene zakúpilo pre klientov zariadenia rehabilitačné lavičky, tento rok, tiež na základe dotácie Mesta Sereď, sme zakúpili lavičky pre seniorov. Veríme, že vynovením priestorov zlepšujeme kvalitu života seniorov v zariadení.
     Srdečne ďakujeme za poskytnuté finančné prostriedky, naši klienti si môžu udržiavaťn pohybové schopnosti a pohľad na pekné prostredie im zlepšuje náladu.