Župa spúšťa už druhý ročník úspešného programu Mladí na úrade, vysokoškolákom dáva príležitosť na odštartovanie kariéry

Župa spúšťa už druhý ročník úspešného programu Mladí na úrade, vysokoškolákom dáva príležitosť na odštartovanie kariéry

Samospráva a štátna správa     Trnavský samosprávny kraj    
Trnavský samosprávny kraj spúšťa druhý ročník plateného stážového a mentoringového programu Mladí na úrade. Cieľom župy je pokračovať v zapájaní mladých ľudí do verejného diania a vo vytváraní príležitostí pre študentov univerzít a vysokých škôl na získanie praxe už počas štúdia. Prihlásiť sa do trainee programu, ktorý bude trvať takmer celý rok 2023, je možné do 14. decembra 2022.
 
„Ôsmim šikovným študentom sme umožnili nazrieť do zákulisia župy. Veľmi ma teší, že práve náš úrad prispel k budovaniu základov ich kariéry a uplatneniu sa v živote aj v spoločnosti. Sme pritom otvorení aj ďalšej spolupráci s nimi. Na základe dobrej skúsenosti otvárame ďalší ročník trainee programu. Študentom opäť ponúkneme možnosť nadobudnúť skúsenosti na viacerých organizačných útvaroch a pomôžeme im, aby zistili, čo ich napĺňa a čomu sa chcú profesionálne venovať,“ povedala riaditeľka Odboru ľudských zdrojov Dušana Sadloňová.
 
Do nového ročníka sa môžu záujemcovia prihlásiť do 14. decembra 2022, a to prostredníctvom e-mailu na adresu ludske.zdroje@trnava-vuc.sk. Program je otvorený pre držiteľov štatútu študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, nie však v končiacom ročníku. Župa študentom ponúka finančnú motiváciu 5 eur za odpracovanú hodinu s tým, že maximálny odpracovaný čas za týždeň je 20 hodín.
 
Do prvého ročníka programu bolo zapojených osem študentov, ktorým zamestnanci viacerých organizačných útvarov Úradu TTSK priblížili fungovanie a aktivity župy. Študenti naberali pracovné skúsenosti na odboroch a oddeleniach úradu v oblasti verejných politík, financií, ľudských zdrojov, práva a sťažností, prevádzky úradu, nakladania s majetkom i stratégií a projektov.
 
Ako uviedla absolventka trainee programu Anna Mária Hlbocká, „moje celkové dojmy sú veľmi pozitívne. Vidieť svet úradu zvnútra bola obrovská skúsenosť, ktorá ma mnohému naučila. Prešla som viacerými útvarmi a vďaka tomu si viac uvedomujem, akým smerom sa bude uberať moja profesionálna kariéra. Zdokonalila som sa tak v písomnej, ako i vo verbálnej komunikácii a získala som napríklad prehľad o recruitingovom procese zo strany zamestnávateľa. Páčilo sa mi, že pri riešení aktuálnych otázok sa využívajú rôzne moderné metódy práce a každý sa snaží o ich zlepšovanie.“
Všetky informácie pre záujemcov zverejnila župa na webovej stránke župy.
 
Trnavská župa zverejňuje pracovné príležitosti na portáli ISTP, na svojej webovej stránke, na svojom profile na profesionálnej sociálnej sieti LinkedIn, ako aj na svojom profile na portáli Profesia.sk. V súťaži portálu Profesia.sk o titul najaktraktívnejšieho zamestnávateľa v kategórií štátnej a verejnej správy obhajuje druhé miesto.
Župa spúšťa už druhý ročník úspešného programu Mladí na úrade, vysokoškolákom dáva príležitosť na odštartovanie kariéry