Spoločné stretnutie, konferencia aj regionálna výstava

Spoločné stretnutie, konferencia aj regionálna výstava

Občania a občianske združenia     Sereďský spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho    
Sereďský Spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho sa za posledné roky zaradil medzi aktívne organizácie sídliace v meste Sereď s dosahom na širší región. Jeho členov môžu obyvatelia mesta a okolia stretnúť každý rok pri rôznych príležitostiach v meste Sereď a rovnako v obciach, z ktorých naši členovia pochádzajú – Šintava, Šoporňa, Pata, Vinohrady nad Váhom, Váhovce, Zemianske Sady, Pusté Sady, Šalgočka. Inak tomu nebolo ani v roku 2022.
Vďaka podpore z rozpočtu Mesta Sereď sa nám podarilo pre našich členov zorganizovať spoločné stretnutie, exkurziu na odbornú konferenciu a opäť sa predstaviť návštevníkom na obľúbenej výstave realizovanej v spolupráci s DK a zväzom záhradkárov.
 
Spoločné stretnutie našich členov sa konalo dňa 28.05.2022. V Šoporni na Poľovníckej chate sme členov nášho spolku informovali o nastávajúcich aktivitách plánovaných našim spolkom v kalendárnom roku 2022. Uctili sme si našich jubilijúcich členov odovzdaním plakiet za dlhoročnú prácu a rozvoj včelárstva. A v rámci stretnutia sme sa venovali aj predstaveniu nariadenia vlády SR, ktoré sa viaže na včelárenie.
 
V dňoch 8.-10. septembra 2022 sa členovia nášho spolku zúčastnili Regionálnej výstavy ovocia, zeleniny, kvetov a včelárskych produktov konanej každý druhý rok v Dome kultúry v Seredi. Okrem expozície včelích produktov, literatúry so včelárskou tematikou pre dospelých aj deti, rôznych včelárskych a technických pomôcok potrebných pri včelárení, sme sa venovali návštevníkom výstavy ochutnávkou medu z nášho regiónu, medoviny a odpoveďami na ich zvedavé otázky. Počas pracovných dní sme venovali pozornosť skupinám detí z materských a základných škôl, ktoré výstavu navštívili.
 
Sme radi, že tento rok sme mohli zorganizovať aj spoločnú návštevu Trenčína, kde sme sa dňa 15.10.2022 zúčastnili XXII. Konferencie zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve. Súčasťou tohoto podujatia bolo nielen viacero zaujímavých odborných prednášok, ktoré si naši členovia mohli na podujatí vypočuť, ale tiež možnosť vidieť a zakúpiť si potrebné pomôcky či vybavenie pre svoju prácu na včelnici. A keďže včelárenie a záhradkárstvo k sebe neoodeliteľne patria, aj tu sme si mohli pozrieť výstavu Jeseň v záhrade a na vlastné oči vidieť Jablko roka 2022 priamo po jeho vyhlásení.
 
Všetky uvedené aktivity boli podporené dotáciu z rozpočtu Mesta Sereď, za ktorú sme veľmi vďační.
Spoločné stretnutie, konferencia aj regionálna výstavaSpoločné stretnutie, konferencia aj regionálna výstavaSpoločné stretnutie, konferencia aj regionálna výstavaSpoločné stretnutie, konferencia aj regionálna výstavaSpoločné stretnutie, konferencia aj regionálna výstavaSpoločné stretnutie, konferencia aj regionálna výstavaSpoločné stretnutie, konferencia aj regionálna výstavaSpoločné stretnutie, konferencia aj regionálna výstavaSpoločné stretnutie, konferencia aj regionálna výstavaSpoločné stretnutie, konferencia aj regionálna výstavaSpoločné stretnutie, konferencia aj regionálna výstavaSpoločné stretnutie, konferencia aj regionálna výstava