Policajní preventisti v sprievode poštového doručovateľa osobne oslovili starších občanov v Seredi

Policajní preventisti v sprievode poštového doručovateľa osobne oslovili starších občanov v Seredi

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
 
Celoslovenský projekt Seniori, zbystrite pozornosť sa v uplynulých dňoch realizoval aj v Seredi.  Nakoľko sa seniori ľahko stávajú terčom podvodníkov, cieľom projektu je, aby policajní preventisti v sprievode poštového doručovateľa osobne oslovili starších občanov, ktorí sa môžu stať potenciálnou obeťou podvodného konania. "Kriminálna polícia PPZ podľa svojich skúseností vybrala rizikové lokality, počet ktorých sa bude postupne rozširovať o ďalšie mestá a obce v rôznych častiach Slovenska. Policajní preventisti tak budú seniorov oslovovať za prítomnosti poštových doručovateľov, ktorí sú seniorom dôverne známi, priamo v ich obydlí. Pri priamom kontakte seniorov upozornia na obozretnosť pri vydávaní finančnej hotovosti neznámym osobám. Upozornení taktiež budú na najčastejšie spôsoby (modusy operandi), ktoré podvodníci použijú v úsilí pripraviť ich o celoživotné úspory," informuje KR PZ Trnava.
 
Polícia apeluje aj na príbuzných a ľudí, ktorí majú vo svojom okolí seniorov, aby sa s nimi o týchto nástrahách intenzívne rozprávali. V prípade, že im podvodníci zavolajú, aby to oznámili na známe číslo polície 158.
 
Slovenská pošta bola do projektu zahrnutá z dôvodu blízkeho až osobného zťahu doručovateľov s ľuďmi vo vyššom veku. "Participáciou na tomto projekte chce Slovenská pošta podporiť úsilie Policajného zboru o starostlivosť o tých najzraniteľnejších členov komunity, ktorí sú zvyčajne dlhoročnými klientmi pošty a splatiť im tak dlh za dlhoročnú lojalitu a spoluprácu,“ povedal Ľubomír Mindek, generálny riaditeľ Slovenskej pošty, a.s. "Úsilím polície je využiť všetky dostupné formy a prostriedky, ktorými je možné predísť páchaniu trestnej činnosti a to obzvlášť pri zraniteľnej skupine ako sú práve seniori,"  uvidela polícia.
Policajní preventisti v sprievode poštového doručovateľa osobne oslovili starších občanov v SerediPolicajní preventisti v sprievode poštového doručovateľa osobne oslovili starších občanov v Seredi