Keď sa dielo podarí

Keď sa dielo podarí

Občania a občianske združenia     Sereďský Spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho Sereď    
Od apríla do novembra 2022 si mohli pozorní návštevníci všimnúť, že sa v oblasti pri Strednočepeňskom ramene omnoho častejšie objavovali včelári. Dôvod je na prvý pohľad zrejmý. Lipové stromoradie už zapúšťa do pôdy svoje korene.
Za jeho výsadbou stojí Sereďský Spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho, spoluvlastníci pozemku, na ktorom boli stromy vysadené a štedrí donori, pre ktorých je prioritou ochrana a tvorba životného prostredia, udržateľnosť a adaptácie na toľko spomínané klimatické zmeny.
Projekt výsadby lipovej aleje bol realizovaný vďaka grantu z Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s. v rámci programu Zelené oázy a vďaka grantovej podpore z rozpočtu Mesta Sereď.
 
Čo všetko sa skrýva za touto Zelenou oázou?
300 m2 vysadeného lipového stromoradia. 750m2 vysiatej trávy. Tridsať aktívnych účastníkov  – členov nášho spolku, spoluvlastníkov pozemkov a členov cyklistického klubu zo Serede.
 
480 hodín dobrovoľníckej práce, keďže od jari do jesene vysadnú časť stromoradia dobrovoľníci polievali, najprv vedrami, neskôr plnením zavlažovacích vakov, vyrovnávali terén a vysievali trávu v priestore určenom na lavičku a informačnú tabuľu, lavičku a informačnú tabuľu so včelárskou tematikou vlastnoručne vyrobili, vyrobený mobiliár osadili, pripravovali priestor na výsadbu stromov, lipy vysadili a opatrili ich opornými kolmi a pletivom proti ohryzu zverou.
 
Samozrejme nesmieme zabudnúť na hodiny komunikácie, telefonátov, osobných stretnutí, manažovania prác a radosť z toho ako nám pod rukami rastie zelená oáza a krásne priateľstvá a spolupracujúce vzťahy rovnako zmýšľajúcich ľudí ochotných priložiť ruku k dielu.
Dielo sa podarilo! A my zo srdca ďakujeme:
- všetkým, ktorí nám fandili;
- všetkým, ktorí nám pomohli svojim hlasom získať finančný grant;
- všetkým, ktorí nám na realizáciu finančný grant poskytli;
- všetkým, ktorí nás pozitívnou odozvou podporovali a 
- všetkým, ktorí prispeli svojim voľným časom a prácou svojich rúk k tomuto krásnemu zelenému projektu.
Keď sa dielo podaríKeď sa dielo podaríKeď sa dielo podaríKeď sa dielo podaríKeď sa dielo podaríKeď sa dielo podaríKeď sa dielo podaríKeď sa dielo podaríKeď sa dielo podaríKeď sa dielo podaríKeď sa dielo podaríKeď sa dielo podaríKeď sa dielo podaríKeď sa dielo podaríKeď sa dielo podaríKeď sa dielo podarí