Zberný dvor bude 31. decembra zatvorený

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď    
Upozorňujeme návštevníkov Zberného dvora mesta Sereď, že v sobotu 31. decembra 2022 bude Zberný dvor zatvorený.