Prerušenie prevádzky materských škôl bude od 23. do 31. decembra vrátane

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Silvia Kováčová Vedúca oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu MsÚ v Seredi    
Mesto Sereď na základe zisťovania záujmu  rodičov riaditeľkami materských škôl prerušuje prevádzku materských škôl od 23. 12. 2022 do 31. 12.  2022 vrátane.
 
Od 02. 01. 2023 do 05. 01. 2023 obmedzuje prevádzku materských škôl a v tomto období bude v prevádzke elokované pracovisko na Podzámskej ul. pre deti MŠ Komenského a elokované pracovisko na Cukrovarskej ulici pre deti MŠ Ul. D. Štúra.