Sereď aj tento rok otvára nocľaháreň pre bezdomovcov. Mesto uvíta pre nich teplé oblečenia a ďalšie veci

Sereď aj tento rok otvára nocľaháreň pre bezdomovcov. Mesto uvíta pre nich teplé oblečenia a ďalšie veci

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď aj tento rok spúšťa prevádzku nocľahárne pre ľudí bez domova. Otvorená bude od 15. decembra 2022 do 15. marca 2023 v priestoroch Domu kultúry na Školskej ulici.  Prevádzkovanie nocľahárne je snahou samosprávy mesta, aby ani jeden človek v núdzi nezamrzol a neumrel v zime na ulici z dôvodu nedostatku pomoci.
 
Nocľaháreň bude otvorená od 19:00 hodiny večer do 07:00 hodiny nasledujúceho rána. Počas prevádzkových hodín je zabezpečený dozor. Klienti majú k dispozícii základné potraviny, kávu alebo čaj. Ďalej si môžu vykonať osobnú hygienu či oprať ošatenie. Občan ako prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za ubytovanie poskytované v nocľahárni vo výške 0,80 € za noc a to poverenému zamestnancovi pri príchode do nocľahárne v zmysle VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby. Tento poplatok je platný bez zmeny od 11.3.2009.
 
Kapacita nocľahárne je predbežne pripravená pre osem osôb a je určená výlučne pre občanov s trvalým pobytom v meste Sereď.
 
Mesto Sereď  uvíta darovanie teplého oblečenia, uterákov, posteľného prádla, diek, paplónov, vankúšov a ďalších vecí, ktoré pomôžu ľuďom bez domova prežiť zimné obdobie. Ak máte záujem o darovanie, veci môžete odovzdať na mestskom úrade.  Srdečne ďakujeme !
Sereď aj tento rok otvára nocľaháreň pre bezdomovcov. Mesto uvíta pre nich teplé oblečenia a ďalšie veci