Pod'akovanie.

Pod'akovanie.

Občania a občianske združenia     Mgr. Elena Bučková, organizačná vedúca    
Seredskí heligónkári z Klubu zdravotne postihnutých už 10 rokov reprezentujú mesto Sereď na  stretnutiach milovníkov hudobného nástroja heligónka po celom Slovensku.  Hudobnú skupinu tvoria väčšinou dôchodcovia, ale záujem je aj z radov mladších hráčov, ktorí sa k nám pridávajú. Heligónka je hudobný nástoj,ktorý spája ľudí rôznych vekových skupín a tak je tomu ajv skupine seredských heligónkárov. Počas kalendárneho roka skupina vystupovala na  rôznych miestach Slovenska, kde sa konali prehliadky hudobných skupín heligónkárov napr. Ladce, Sverepec, Rajecká Lesná, Kúpele Nimnica, Bytča, Martin, Horná Maríková, Šulekovo, Melčice, Domov dôchodcov Trenčianske Teplice, Osuské a Domov dôchodcov Sokolnice pri Brne.  Domovu dôchodcov v Seredi
a v Šintave sme ponúkli priateľskú pomoc  svojimi vystúpeniami pri akýchkol'vek príležitostiach, aby sme spestrili život ľuďom žijúcim v tomto zariadení. Činnosť našej hudobnej  skupiny by nebola možná bez finančnej  podpory kultúrnej komisii pri Msú v Seredi. Seredskí ZŤP heligónkári sú vďační za finančnú podporu, ktorá znížila ich vlastné výdavky na uvedené akcie v tomto roku. Veríme, že aj nová kultúrna komisia podporí aktivity seredských heligónárov v r. 2023 a budú tak môcť ďalej rozdávať radosť a dobrú náladu.
Všetkým pracovníkom Msú v Seredi v prajeme v  r. 2023 veľa osobných úspechov, zdravia a ľudského šťastia.
Pod\'akovanie.