eRko tábor v Zubáku 2022

eRko tábor v Zubáku 2022

Občania a občianske združenia     Andrej Macho, VOC    
Dobrodružný týždeň toto leto eRkári strávili v hornatom prostredí obce Zubák a pilierom tohto týždňa bolo rozvíjanie čností v táborovej škole Go(o)dfort v jednotlivých fakultách.
 
V pondelok sme spoznávali čnosti srdečnosť a radosť so sv. Mikulášom a sv. Filipom Nerim. Doobeda účastníci tábora absolvovali kolotoč stanovíšť, ktoré rozvíjali čnosť srdečnosť: srdečná pošta, výroba fakultného symbolu, divadielka, nezabúdajme na pochvalu, maľovanie a ozdobovanie srdiečok. Poobede absolvovali niekoľko kooperačných hier.
 
V utorok nás čakala túra, a preto hneď po raňajkách sme si predstavili tému dňa. Tento deň sa niesol spoznávaním čnosti trpezlivosť a úcta so sv. Teréziou z Lisieux a sv. Matkou Terezou. Na túru sme sa vybrali na Rozhľadňu na Tlstej hore. Počas celej cesty sme si vychutnávali horský vzduch a lesom sa niesol štebot našich menších či väčších turistov. V tento deň sme v rámci večernej modlitby na papierové srdiečka písali za čo ďakujeme svojim rodičom. Po večeri na záver turistického dňa sme sa všetci tešili na večerné kino.
 
V stredu sme spoznávali štedrosť a pracovitosť so sv. Alžbetou Uhorskou a sv. Jozefom. Doobeda sme absolvovali tvorivé dielne, ako napr. výroba náušníc, príveskov, modelovanie z hliny, výroba rámika na spoločnú fotku, vyfarbovanie erbov fakúlt a práca s technikou quelling. Taktiež kto chcel, mohol si vyrábať lietadielká a následne s nimi súťažiť na ihrisku. Poobede sme absolvovali stopovačku po dedine s názvom Spoznaj táborové miesto.
 
Vo štvrtok sme spoznávali čnosti vernosť, odvaha a čistota so sv. Mojžišom, bl. Zdenkou Schelingovou a bl. Ankou Kolesárovou. Doobeda tímy absolvovali 6 tematických stanovíšť ako napr. Vidím/nevidím, Jedna pani povedala, Odvážni aj po tme a pod. Taktiež sme ako celý tábor plnili tridsať rôznorodých úloh. Večer sme oslavovali 32. narodeniny eRka, čo sme zavŕšili táborovou opekačkou.
 
V piatok sme rozvíjali čnosť spravodlivosť a vďačnosť so sv. Oscarom Romerom a sv. Máriou Magdalénou. Doobedný program a aktivity boli zamerané na všímanie si, či je priebeh jednotlivých hier spravodlivý; posledná aktivita bola zameraná na vďačnosť - spájanie slov v jednotlivých jazykoch.
Čnosti spravodlivosť a vďačnosť sú v eRku úzko spojené s Dobrou novinou. Pozreli sme si prezentáciu a reportáž o Dobrej novine a rozvojových projektoch v Afrike. Následne sme si vyrábali náhrdelníky z papierového taniera, kráľovské koruny a farebné vrkôčiky.
 
Po absolvovaní večerného minikvízu a hodnoteniu dňa sme sa zúčastnili záverečnej sv. omše.
Večerný program pozostával zo záverečného ceremoniálu tábora. Spoločne sme si vyhodnotili celý týždeň, odovzdali sme si diplomy a spoločne oslávili narodeniny jedného nášho účastníka. Taktiež si účastníci vybrali ceny na pamiatku.
 
Ďakujeme sponzorom ako aj mestu Sereď za podporu a možnosť eRko tábor zrealizovať. Vďaka patrí tiež všetkým rodičom za materiálnu aj nemateriálnu podporu. Bol to náročný, ale zmysluplný týždeň ako pre deti, tak i pre dobrovoľníkov – animátorov.
eRko tábor v Zubáku 2022eRko tábor v Zubáku 2022eRko tábor v Zubáku 2022eRko tábor v Zubáku 2022eRko tábor v Zubáku 2022eRko tábor v Zubáku 2022eRko tábor v Zubáku 2022eRko tábor v Zubáku 2022eRko tábor v Zubáku 2022eRko tábor v Zubáku 2022