Vodiči pozor, nastala zmena organizácie dopravy

Vodiči pozor, nastala zmena organizácie dopravy

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
 
Rekonštrukciou vozovky na Mlynárskej ulici, v okolí tržnice sa zmenila aj organizácia dopravy.  Na zmenu upozorňujú aj dopravné značenia.
 
Zástupca náčelníka mestskej polície Peter Sokol  informoval Seredské novinky, že  síce jednosmerky okolo tržnice zostali zachované ale zmena nastala na ceste vedľa Domu kultúry. Od križovatky ulíc Školská - Mlynárska  (popri rod.domoch ) sa  cesta po novom zmenila na jednosmerku. To znamená, že zo Školskej ulice je zákaz odpočiť smerom k tržnici na Mlynársku ulicu.  Na ceste si dávajte pozor na cyklistov, nakoľko majú povolenú jazdu v oboch smeroch.
 
 
Vodiči pozor, nastala zmena organizácie dopravyVodiči pozor, nastala zmena organizácie dopravyVodiči pozor, nastala zmena organizácie dopravyVodiči pozor, nastala zmena organizácie dopravyVodiči pozor, nastala zmena organizácie dopravy