VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA ROK 2023

VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA ROK 2023

Mestský úrad     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    

VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O dotácie NA ROK 2023                              

       Aj v roku 2023 bude mesto podporovať činnosť občianskych združení a športových klubov formou poskytnutia dotácií. Informácie k výzvam pre jednotlivé oblasti podpory sú zverejnené na internetovej stránke mesta www.sered.sk v sekcii SAMOSPRÁVA.

TERMÍN NA DORUČENIE ŽIADOSTÍ JE 18. januára 2023 vrátane.

 

Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2023 na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Rozvoj telovýchovy a športu v prvom polroku 2023″.

https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c7664_vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-mesta-sered-na-rok-2023-v-oblasti-sportu

 

 Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2023 na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora a rozvoj aktivít pre oblasť mládeže v roku 2023″

https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c7663_vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-mesta-sered-na-rok-2023-v-oblasti-mladeze

 

 Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, na rok  2023, poskytnutú na financovanie projektov realizovaných v oblasti charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých

https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c7660_vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-mesta-sered-na-rok-2023-v-socialnej-oblasti

 

 

Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď,  poskytnutú v roku 2023 na financovanie projektov realizovaných v oblasti kultúry, záujmovo – umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity.

https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c7661_vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-mesta-sered-na-rok-2023-v-oblasti-kultury

 

 

Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2023 na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora a rozvoj aktivít pre oblasť rozvoja mesta Sereď a životného prostredia v roku 2023″.

https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c7662_vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-mesta-sered-na-rok-2023-v-oblasti-zivotneho-prostredia

 

 

Výzva na podávanie návrhov na Oceňovanie športovcov

za súťažný ročník 2021/2022 a rok 2022

https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c7658_vyzva-na-podavanie-navrhov-na-ocenovanie-sportovcov-v-meste-sered-za-sutazny-rocnik-2021-2022-a-rok-2022

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA ROK 2023