Klub zdravotne postihnutých ďakuje mestu SEREĎ. S

Občania a občianske združenia     Výbor KZP v Seredi    
Klub zdravotne postihnutých v Seredi mal v tomto roku  538 členov s rôznym postihnutím. Z týchto členov asi jedna tretina je zdravotne na tom tak, že zostávajú s klubom v kontakte už len cez svojich desiatkarov, sú chorí a vo vysokom veku. Ostatní členovia sa aktívne zúčastňujú  akcií, ktoré im v Klube v priebehu roka ponúkame.
 
Rok 2022 bol pre prácu klubu náročný nakoľko aj v tomto roku ešte stále zúrila pandémiaCovidu19 a tak naplánované akcie bolo treba uskutočňovať v čase, keď to bolo povolené vyhláškami MZ. Pri rešpektovaní  a dodržiavaním týchto opatrení sa nám podarilo uskutočniť naplánované akcie v plnom rozsahu.
Akcie s ktorými Vás oboznámime boli uskutočnené za výraznej podpory MsÚ v Seredi. V roku 2022 to boli tieto akcie:
Návšteva termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi  bola 3 krát spolu sa zúčastnilo 100 členov, rekreačného pobytu v Tatranskej Lomnici sa zúčastnilo 52 členov. V rekreačnom  zariadení v Hokovciach sme využili ponuku  pre 2 pobyty, kde sa spolu zúčastnilo 128 členov a v Kúpeľoch Nimnica 52 členov.
Uskutočnili sme aj poznávací jednodňový výlet do Rakúska na marhuľové slávnosti,zúčastnilo sa  43 členov.
 
Naša činnosť aj v tomto roku bola pestrá, oddychová, ozdravovacia ale aj náučná.
 
Všetky uvedené akcie boli  uskutočnené za výraznej pomoci a finančnej podpory MsÚ v Seredi.
Za našich členov KZP ďakujeme a do nového r. 2023 prajeme  pracovníkom MsÚ v Seredi okrem stáleho zdravia, aby ich štedré rozhodnutia v prospech svojich občanov činných  v organizáciách vydržali aj v r. 2023.