Výstava "Najnovšie archeologické výskumy v Seredi a Šintave"

Výstava "Najnovšie archeologické výskumy v Seredi a Šintave"

História     Iveta Tóthová    
 
Mestské múzeum v Seredi v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, v.v.i. pripravilo pre svojich návštevníkov výstavu s názvom „Sereď a Šintava v minulosti. Najnovšie výsledky archeologických výskumov.“ Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo v piatok 25. novembra. Podujatie pripravila Mária Diková, vedúca Mestského múzea v Seredi a PhDr. Klaudia Daňová, PhD. Mgr. Pavol Bobek, PhD. Mgr. Branislav Kovár, PhD. Mgr. Michal Holeščák, PhD. z Archeologického ústavu SAV, v.v.i.
 
Rozvoj Serede ale aj Šintavy znamená rozsiahly stavebný boom, ktorý so sebou prináša aj príležitosti preskúmať dosiaľ nedotknuté územia. V rokoch 2018 – 2022 sa archeológom podarilo objaviť nové sídlisko z mladšej doby železnej a zo stredoveku v polohe Prúdy, kde sa momentálne realizuje výstavba novej obytnej štvrte. Z novovekých historických záznamov je táto lokalita známa najmä vďaka tehelni. Jej pozostatky skúmajú pracovníci Archeologického ústavu práve v týchto dňoch. Niekoľko nových poznatkov o živote mesta v stredoveku poskytol aj rozsiahly projekt rekonštrukcii okruhov kotolní v roku 2019. Zaujímavé informácie priniesol archeologický výskum v Šintave, kde bola realizovaná výstavba IBV Nad vŕškom. Stredoveké a novoveké nálezy boli reprezentované najmä sídliskovými jamami tzv. zásobnicami, no podarilo sa objaviť aj kamennú pec,“ uviedla vedúca múzea Mária Diková.
 
Archeologický výskum v lokalite Prúdy patril rozsahom k veľkým výskumom. Zodpovedal tomu aj celkový počet  60 odkrytých jám z mladšej doby železnej, stredoveku a novoveku. Archeológ Branislav Kovár návštevníkom vysvetlil, že v lokalite Prúdy bolo objavené Keltské otvorené sídlisko. Kelti sem prišli pravdepodobne v 2 – 3 storočí pred Kristom, kde osídlili jedno z ramien Váhu.  Najstaršie zistené osídlenie dokumentujú jamy rôznej funkcie. Zaujímavosťou výskumu boli najmenej tri pece, pravdepodobne zo stredoveku. V jednom z nich sa dokonca našli kosti zvieraťa. Ďalšia pec mala dno vyložené 47 tehlami. Archeológ Pavol Bobek uviedol, že objavená pec na pálenie tehál sa radí medzi unikátne nálezy, keďže ich je preskúmaných iba niekoľko aj napriek tomu, že sa v minulosti nachádzali takmer pri každom väčšom meste.
 
"Najväčším prekvapením aj pre samotných archeológov bolo zachytenie opevnenia v podobe priekopy v Šintave, datovanej rádiokarbónovou metódou 14C do stredoveku,“ uviedla vedúca múzea Mária Diková. Archeologička Klaudia Daňová sa osobne zúčastnila výskumov v prezentovaných lokalitách a potvrdila, že najzaujímavejší nález zo Šintavy boli práve spomínané priekopy. Jedna z nich je datovaná do 12 storočia, kedy už mala Šintava opevnenie takéhoto druhu.
 
Výstava potrvá do 31. 1. 2023 a návštevníkom sú tu prezentované výskumy na stavbách: 2018 - 2022 - Sereď - Polyfunkčná zóna Prúdy 2019 - Sereď - Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5, K9 2020 - Šintava - IBV Nad vŕškom pozemné komunikácie a inžinierske siete. Výstava vznikla s podporou grantových projektov: APVV - 18-0276 Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybraných období a regiónov Slovenska VEGA - 2/0139/21 Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch.
Výstava